Dziś jest: 25-05-2018
Zauważyłeś błąd? Masz sugestie jak ulepszyć naszą stronę? Pisz: gmina.lututow@gmail.com
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy
Informator gospodarczy

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Wardęga

Kontakt
Telefon:      43 87 14 177 / 783-994-278
Email: janwardega63@wp.pl


Informacja o Dyżurach Przewodniczącego

Rady Gminy w Lututowie

Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
dla mieszkańców gminy odbywają się
w każdy czwartek w godzinach od 8.00 do 10.00 w Urzędzie
Gminy w Lututowie w pok. nr 25 I piętro.


Telefon kontaktowy : 438714177 lub 783-994-278

Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Oświata
Sport i kultura
GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy