MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityce prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym lututowgmina.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Dziś jest: 29-09-2023
na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lututów" Zauważyłeś błąd? Masz sugestie jak ulepszyć naszą stronę? Pisz: gmina.lututow@gmail.com
Urząd Miejski
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Informator gospodarczy

Aktualności

WYPOCZYNEK LETNI DLA DZIECI ROLNIKÓW W 2016 ROKU

[ 2016-04-12 ]
Uprzejmie informujemy, że w okresie wakacji, podobnie jak w latach poprzednich, organizujemy
dla dzieci rolników letni wypoczynek, połączony z programem rehabilitacji leczniczej. Proponujemy wyjazd na turnusy rehabilitacyjne, trwające dwadzieścia jeden dni, do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w:
-Szklarskiej Porębie, w terminie od 11 lipca 2016 r. do 31 lipca 2016 r. (dzieci z chorobami układu oddechowego)
-Jedlcu w terminie od 28 lipca 2016r. do 17 sierpnia 2016 r. (dzieci z chorobami układu ruchu)

Z oferty naszej mogą skorzystać dzieci, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

  • przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy lub w przypadku ubezpieczenia na wniosek - w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej rok.
  • będące w wieku od 7 do 15 lat (roczniki 2001-2009), z problemami zdrowotnymi wymagającymi rehabilitacji leczniczej w zakresie likwidacji chorób układu oddechowego oraz wad i chorób układu ruchu,
  • samodzielnie wykonujące podstawowe czynności życiowe, tzn. ubieranie się, jedzenie, mycie, załatwianie potrzeb fizjologicznych itp.

 

Odpowiedni wniosek, wypełniony przez leczącego lekarza oraz wychowawcę klasy, rodzice dziecka winni złożyć do KRUS w terminie do 6 maja br.

 

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne będą miały dzieci
z niepełnosprawnością orzeczoną przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności,
na które wypłacany jest zasiłek pielęgnacyjny.

 

Odpłatność za pobyt dziecka wynosi 200 zł + koszty podróży, odpowiadające równowartości ceny biletów publicznego środka transportu (PKS lub PKP drugiej klasy). Koszty w całości pokrywają rodzice lub opiekunowie prawni dzieci. Termin wpłat za turnusy mija 20 maja 2016 r.

 W przypadku trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej – szczególnie w przypadku rodzin niepełnych
i wielodzietnych – możliwe jest obniżenie kwoty opłaty lub zwolnienie z obowiązku jej wniesienia, a podanie w tym zakresie należy złożyć razem z wnioskiem.

 

Osoby zainteresowane naszą ofertą, uprzejmie prosimy o zgłoszenie się do dowolnej Placówki Terenowej KRUS, w celu pobrania formularza wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny. Formularze dostępne są także na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Tel. kontaktowy w PT KRUS w Zduńskiej Woli : (43) 823 93 10, 824 14 16.

 

 

Dyrektor

Oddziału Regionalnego

KRUS w Łodzi

 

 

Tomasz Nowicki

Pliki do pobrania:
Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Spis Ludności Profilaktyka jodowa Zgłaszanie kandydatów na ławników Program Czyste Powietrze Pomoc Ukrainie Facebook Gmina Lututów Gmina monitorowana Link do strony internetowej Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Link do strony internetowej Profil Zaufany ZSR Lututów Program 500+ Serce pełne nakrętek
Oświata
Sport i kultura
M-GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy
Logo - Powiat Wieruszowski
Logo - LGD Wieruszów
Logo - Region Kultury
Logo - E-kalejdoskop
Logo - EKO-REGION
Logo - LDG Łódź
Logo - Lokomotywa po wiedzę
Logo - WFOSIGW
Logo - Kraszewski Komputery dla Bibliotek
Logo - Współorganizacja projektów kulturanych
Logo - Lokomotywa Kolorowa
Logo - Instytyt Książki
Logo - Łódzkie 2020
Logo - MKIDN
Logo - Maximus Broker
NCK
LOGO Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury 2021
Logo  Poznaj Polskę
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
EtnoPolska
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki - Plantacja kultury w Lututowie
LOGO Kuratorium Oświaty w Łodzi
LOGO Mini
LOGO ETNO POLSKA 2023
Logo Cyfrowa Gmina
Remont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w LututowieRemont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w Lututowie