MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityce prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym lututowgmina.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Dziś jest: 30-05-2023
na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lututów" Zauważyłeś błąd? Masz sugestie jak ulepszyć naszą stronę? Pisz: gmina.lututow@gmail.com
Urząd Miejski
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Informator gospodarczy

Aktualności

Gminny Dzień Strażaka Łęki 2016

[ 2016-05-06 ]

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP w Lututowie, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego

w Lututowie druh Józef Suwara i Wójt Gminy Lututów pan Marek Pikuła zaprosili druhów z jednostek z terenu Gminy Lututów w dniu 1 maja 2016 r. na obchody Gminnego Dnia Strażaka;

            Program uroczystości przedstawiał się następująco:

 1. Zbiórka jednostek przy strażnicy OSP w Lututowie

 2. Przemarsz jednostek OSP do kościoła w Lututowie

 3. Msza Święta celebrowana przez Proboszcza Parafii Lututowskiej ks. Kanonika Kapelana     

       Oddziału Gminnego druha Waldemara Gruszkę.

 4. Przejazd jednostek przed budynek remizy OSP w Łękach.

 5. Złożenie raportu przez Dowódcę uroczystości na ręce Prezesa Zarządu Oddziału       

     Gminnego druha Józefa Suwary i przegląd jednostek.

 6. Podniesienie flagi państwowej na maszt i wykonanie hymnu państwowego.

 7. Przywitanie gości przez Prezesa Oddziału Gminnego Związku OSP w Lututowie.

 8. Wręczenie odznaczeń i medali.

9. Okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości

10.Meldunek Dowódcy uroczystości o defiladzie.

11. Meldunek Dowódcy uroczystości o zakończeniu uroczystości.

12. Wspólny posiłek.

            Po mszy, w drodze na Łęki, delegacje strażaków złożyły wiązanki i zapaliły znicze na grobach zasłużonych członków straży; druha Tadeusza Wyglądacza z Łęk i druha Henryka Pichlaka z Lututowa.

Przed remizą OSP w Łękach Prezes Zarządu Oddziału Gminnego w Lututowie druh Józef Suwara serdecznie powitał druhów, zaproszonych gości i społeczeństwo sołectwa Łęki.

Złożył gratulacje z okazji jubileuszu jednostki OSP w Łękach. Przedstawił osiągnięcia Oddziału Gminnego za ostatni rok działalności oraz w skrócie dokonania podczas 15 lat pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego w Gminie Lututów. Serdecznie podziękował druhom z jednostki OSP w Łękach.

 

Z okazji jubileuszu 50 lecia Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękach Samorząd Gminy Lututów złożył serdeczne podziękowanie za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej i życzył dalszej wytrwałości w działalności dla dobra społeczeństwa naszej Małej Ojczyzny. W imieniu samorządu życzenia złożyli Wójt Gminy Lututów pan Marek Pikuła i Przewodniczący Rady Gminy pan Jan Wardęga.

Sekretarz jednostki w Łękach druh Henryk Pluskota przedstawił kronikę OSP w Łękach.

 

             Następnie przystąpiono do wręczania odznaczeń i medali;

Uchwałą nr 204/27/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie nadało; Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękach.

Odznaczenie wręczyli; Prezes Zarządu Oddziału Gminnego w Lututowie druh Józef Suwara, Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego druh Sławomir Wolniewicz, Członek Zarządu Powiatowego druh Marek Gwiazdowski.

 

W dowód wdzięczności za ofiarną służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej – Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego w Lututowie uhonorowało druhów pamiątkowymi podziękowaniami:

1. dh Chojka Jan                    - OSP Dobrosław

2. dh Kropacz Władysław     - OSP Huta

3. dh Zimoch Wacław            - OSP Lututów

 

Podziękowania wręczyli :  Wójt Gminy Lututów pan Marek Pikuła i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego druh Józef Suwara.

 

            Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi przyznało „Złote Medale za Zasługi dla Pożarnictwa” dla:

1. dh Szyszłow Henryk          - OSP Kluski

2. dh Mikołajczyk Marek       - OSP Huta

3. dh Faltyński Daniel            - OSP Lututów

4. dh Bartoszek Karol                        - OSP Piaski

 

 

            Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi przyznało „Srebrne Medale za Zasługi dla Pożarnictwa” dla:

1. dh Wojtczak Jacek                         - OSP Chojny

2. dh Herbeć Bronisław                     - OSP Dobrosław

3. dh Górny Łukasz                            - OSP Dymki

4. dh Kulesza Marcin                         - OSP Huta

5. dh Łodo Łukasz                              - OSP Huta

6. dh Bartoszek Andrzej                    - OSP Piaski

 

            Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi przyznało „Brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa” dla:

1. dh Witych Grzegorz                                  - OSP Chojny

2. dh Górny Piotr                                          - OSP Dymki

3. dh Mak Mariusz                                        - OSP Huta

4. dh Adamczyk Maciej                                - OSP Lututów

5. dh Pindor Stanisław                                  - OSP Łęki

6. dh Janas Agata                                          - OSP Niemojew

7. dh Słaby Łukasz                                         - OSP Niemojew

8. dh Sobiela Waldemar                                - OSP Piaski

 

            Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wieruszowie przyznało odznaki „Strażak Wzorowy” dla:

1. dh Lesiak Dawid                           - OSP Chojny

2. dh Szczeciński Piotr                      - OSP Chojny

3. dh Ślawski Marcin                         - OSP Chojny

4. dh Kowalski Wojciech                  - OSP Kluski

5. dh Fras Monika                              - OSP Lututów

6. dh Kałuża Paulina                          - OSP Lututów

7. dh Kędzia Zbigniew                      - OSP Lututów

8. dh Nowakowski Tadeusz              - OSP Lututów

9. dh Partyka Artur                            - OSP Lututów

10. dh Plewa Paulina                         - OSP Niemojew

11. dh Świderek Justyna                    - OSP Niemojew

 

Za wysługę 50 lat Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego przyznało odznaki dla druhów;

  • dh Franciszek Bednarek
  • dh Józef Bolek
  • dh Stanisław Pindor
  • dh Czesław Pluskota
  • dh Henryk Pluskota
  • dh Idzi Wiluś

W ramach wystąpień okolicznościowych głos zabrali;

Wójt Gminy Lututów pan Marek Pikuła.

Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP druh Andrzej Waligóra.

Komendant PSP druh Waldemar Kopacki.

Starosta Powiatu Wieruszowskiego pan Andrzej Szymanek.

Przewodniczący Rady Powiatu pan Andrzej Żóraw.

Prezes Rejonowego Banku Spółdzielczego pan Marian Fita.

Sekretarz OSP Łęki druh Henryk Pluskota.

Prezes jednostki OSP Łęki druh Rafał Nawrocki.

           

            Podsumowania i zakończenia uroczystości dokonał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego w Lututowie druh Józef Suwara i zaprosił wszystkich na wspólny obiad.

            Dowódca uroczystości Komendant Zarządu Oddziału Gminnego druh Marcin Kowal przeprowadził defiladę pododdziałów straży. Rozformowanie szyków nastąpiło przed Remizą OSP.      

            Obiad przygotowały Panie pracujące w kuchni Przedszkola Publicznego w Lututowie. Rangę Gminnego Dnia Strażaka swoimi występami urozmaiciły Orkiestra Dęta z Naramic pod batutą Bogdana Szczepańskiego oraz występy Kapeli Ludowej „Lututowianie” pod kierownictwem Zbigniewa Szczepańskiego.

                                                                                           Relacja Wacław Zabłocki

Galeria zdjęć:
Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Spis Ludności Profilaktyka jodowa Zgłaszanie kandydatów na ławników Program Czyste Powietrze Pomoc Ukrainie Facebook Gmina Lututów Gmina monitorowana Link do strony internetowej Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Link do strony internetowej Profil Zaufany ZSR Lututów Program 500+ Serce pełne nakrętek
Oświata
Sport i kultura
M-GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy
Logo - Powiat Wieruszowski
Logo - LGD Wieruszów
Logo - Region Kultury
Logo - E-kalejdoskop
Logo - EKO-REGION
Logo - LDG Łódź
Logo - Lokomotywa po wiedzę
Logo - WFOSIGW
Logo - Kraszewski Komputery dla Bibliotek
Logo - Współorganizacja projektów kulturanych
Logo - Lokomotywa Kolorowa
Logo - Instytyt Książki
Logo - Łódzkie 2020
Logo - MKIDN
Logo - Maximus Broker
NCK
LOGO Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury 2021
Logo  Poznaj Polskę
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
EtnoPolska
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki - Plantacja kultury w Lututowie
LOGO Kuratorium Oświaty w Łodzi
LOGO Mini