MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityce prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym lututowgmina.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Dziś jest: 30-05-2023
na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lututów" Zauważyłeś błąd? Masz sugestie jak ulepszyć naszą stronę? Pisz: gmina.lututow@gmail.com
Urząd Miejski
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Informator gospodarczy

Aktualności

Relacja z uroczystej XXVIII-ej Sesji Rady Gminy w Lututowie

[ 2017-03-02 ]

SESJA RADY GMINY W LUTUTOWIE

 

         W dniu 02 marca 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lututowie odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy.

Po otwarciu i stwierdzeniu prawidłowości obrad przez Przewodniczącego Rady Gminy p. Jana Wardęgę przystąpiono do uroczystego podziękowania osobom za społeczną i bezinteresowną pracę na rzecz lokalnego środowiska.

Pani Bernarda Wrzosek odznaczona została odznaką „Przyjaciel Dziecka” przyznaną przez Zarząd Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na wniosek Samorządu Gminy Lututów przy akceptacji Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wieruszowie.

W imieniu Zarządu Regionalnego TPD odznakę wręczyła p. Henryka Sokołowska jako Społeczny Rzecznik Praw Dziecka i Doradca Rzecznika Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.

Następnie za działalność sportową Podziękowanie następującej treści:

Wójt, Rada Gminy i Rada Sportu serdecznie dziękuje za zaangażowanie i długoletnią społeczną działalność sportową dla mieszkańców Gminy Lututów

otrzymali: Wacław Zabłocki i Edward Perdek, w kategorii drużynowej podziękowanie odebrali Zygmunt Ślęzak i Arkadiusz Ślęzak – zawodnicy „ LKS Czarnej Damki Lututów”.

Wszystkim obdarowanym życzenia dalszych sukcesów na drodze społecznej działalności złożył wójt Gminy Lututów p. Marek Pikuła.

W imieniu działaczy głos zabrali panowie Wacław Zabłocki i Edward Perdek. Podziękowali za pamięć i pomoc w realizacji zadań sportowych, podkreślając rolę działalności społecznej w środowisku lokalnym.

         Kolejnym punktem obrad było wystąpienie Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie p. Grzegorza Dzierzkowskiego, który omówił bieżącą działalność Policji na terenie powiatu wieruszowskiego i Gminy Lututów.

 Podkreślił znaczenie podejmowanych działań profilaktycznych skierowanych do  dzieci i młodzieży.

Na zakończenie głos zabrał Wójt Gminy Lututów. Przedstawił sprawozdanie

z działalności między sesjami oraz udzielił odpowiedzi na pytania uczestników sesji.

 

Aleksandra Kalus

Galeria zdjęć:
Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Spis Ludności Profilaktyka jodowa Zgłaszanie kandydatów na ławników Program Czyste Powietrze Pomoc Ukrainie Facebook Gmina Lututów Gmina monitorowana Link do strony internetowej Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Link do strony internetowej Profil Zaufany ZSR Lututów Program 500+ Serce pełne nakrętek
Oświata
Sport i kultura
M-GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy
Logo - Powiat Wieruszowski
Logo - LGD Wieruszów
Logo - Region Kultury
Logo - E-kalejdoskop
Logo - EKO-REGION
Logo - LDG Łódź
Logo - Lokomotywa po wiedzę
Logo - WFOSIGW
Logo - Kraszewski Komputery dla Bibliotek
Logo - Współorganizacja projektów kulturanych
Logo - Lokomotywa Kolorowa
Logo - Instytyt Książki
Logo - Łódzkie 2020
Logo - MKIDN
Logo - Maximus Broker
NCK
LOGO Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury 2021
Logo  Poznaj Polskę
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
EtnoPolska
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki - Plantacja kultury w Lututowie
LOGO Kuratorium Oświaty w Łodzi
LOGO Mini