MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityce prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym lututowgmina.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Dziś jest: 29-09-2023
na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lututów" Zauważyłeś błąd? Masz sugestie jak ulepszyć naszą stronę? Pisz: gmina.lututow@gmail.com
Urząd Miejski
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Informator gospodarczy

Aktualności

Relacja z XXX sesji Rady Gminy

[ 2017-06-09 ]

SESJA RADY GMINY W LUTUTOWIE

 

         W dniu 08 czerwca 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lututowie odbyła się XXX sesja Rady Gminy.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy p. Jan Wardęga.

Przywitał zebranych oraz przedstawił ramowy porządek obrad.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Lututów p. Marek Pikuła, przedstawiając obszerne sprawozdanie z działalności między sesjami, oraz wręczył podziękowania Radnym Rady Gminy , którzy wsparli zorganizowanie imprezy plenerowej p.n. „Kolorowy Dzień Dziecka”.

Po wystąpieniu Wójta opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Sieradzu o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r. przedstawiła Skarbnik Gminy Lututów p. Anna Podgórniak.

Sprawozdanie zaopiniowane zostało pozytywnie.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący komisji

p. Józef Grzegorek, jednocześnie występując z wnioskiem o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2016r. Uchwałę w tej sprawie odczytała Skarbnik Gminy Lututów p. Anna Podgórniak.

Radni Rady Gminy jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Lututów 

za rok 2016.

Dziękując za zaufanie i udzielenie absolutorium Wójt p. Marek Pikuła podkreślił, że praca i  działania które zostały wykonane dla Gminy oraz wynik finansowy to sukces całej Rady Gminy oraz pracowników. Wspólna praca okazała się bezcenna

i niewątpliwie jest przykładem dobrej współpracy, co z pewnością wpływa na rozwój Gminy Lututów.

W dalszej częściu sesji przystąpiono do omówienia pozostałych puntów porządku obrad, oraz  udzielono odpowiedzi na pytania.

Sesję zakończył Przewodniczący Rady Gminy p. Jan Wardęga.

 

 

GOK  LUTUTÓW

Galeria zdjęć:
Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Spis Ludności Profilaktyka jodowa Zgłaszanie kandydatów na ławników Program Czyste Powietrze Pomoc Ukrainie Facebook Gmina Lututów Gmina monitorowana Link do strony internetowej Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Link do strony internetowej Profil Zaufany ZSR Lututów Program 500+ Serce pełne nakrętek
Oświata
Sport i kultura
M-GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy
Logo - Powiat Wieruszowski
Logo - LGD Wieruszów
Logo - Region Kultury
Logo - E-kalejdoskop
Logo - EKO-REGION
Logo - LDG Łódź
Logo - Lokomotywa po wiedzę
Logo - WFOSIGW
Logo - Kraszewski Komputery dla Bibliotek
Logo - Współorganizacja projektów kulturanych
Logo - Lokomotywa Kolorowa
Logo - Instytyt Książki
Logo - Łódzkie 2020
Logo - MKIDN
Logo - Maximus Broker
NCK
LOGO Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury 2021
Logo  Poznaj Polskę
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
EtnoPolska
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki - Plantacja kultury w Lututowie
LOGO Kuratorium Oświaty w Łodzi
LOGO Mini
LOGO ETNO POLSKA 2023
Logo Cyfrowa Gmina
Remont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w LututowieRemont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w Lututowie