MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityce prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym lututowgmina.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Dziś jest: 29-05-2023
na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lututów" Zauważyłeś błąd? Masz sugestie jak ulepszyć naszą stronę? Pisz: gmina.lututow@gmail.com
Urząd Miejski
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Informator gospodarczy

Aktualności

Kurenda dot. szacowania skutków suszy

[ 2018-06-25 ]

W związku z pismem znak IR- IV.7160.29.2018 z dnia 22 czerwca od Wojewody Łódzkiego Lututów w sprawie wystąpienia suszy na terenie województwa łódzkiego  potwierdzonej wskaźnikiem klimatycznym bilansu wodnego potwierdzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Wójt Gminy Lututów zarządzeniem nr 16/2018 z dnia 25.06.18r. powołał gminną komisję ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą na terenie Gminy Lututów. Wszyscy rolnicy mają możliwość składania wniosków o oszacowanie strat spowodowanych suszą obejmującą uprawy  zbóż ozimych, jarych, krzewów owocowych oraz truskawek poziom szkód musi być wyższy niż 30 % wartości średniej rocznej produkcji rolnej (zarówno roślinnej jak i zwierzęcej) w gospodarstwie z trzech ostatnich lat.

       

Po otrzymaniu w/w wniosków od rolników gminna komisja przystąpi do szacowania strat. Protokół z szacowania szkód jest podstawą do ubiegania się
o pomoc np. w formie kredytu „klęskowego”.

Wnioski należy składać przed zbiorem upraw. Warunkiem oszacowania szkód przez komisję jest obecność upraw na polach.

Wzory druków wraz z oświadczeniami dostępne są w sekretariacie Urzędu Gminy poj. nr 7, na stronie internetowej  www.lututowgmina.pl, a także u Sołtysów.

Do w/w dokumentów niezbędne jest ksero wniosku o dopłaty bezpośrednie
 z 2018r.

Wypełnione dokumenty proszę składać do Urzędu Gminy Lututów, pok. Nr 24 , I piętro.

 

/-/ Marek Pikuła

Wójt Gminy Lututów

Pliki do pobrania:
Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Spis Ludności Profilaktyka jodowa Zgłaszanie kandydatów na ławników Program Czyste Powietrze Pomoc Ukrainie Facebook Gmina Lututów Gmina monitorowana Link do strony internetowej Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Link do strony internetowej Profil Zaufany ZSR Lututów Program 500+ Serce pełne nakrętek
Oświata
Sport i kultura
M-GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy
Logo - Powiat Wieruszowski
Logo - LGD Wieruszów
Logo - Region Kultury
Logo - E-kalejdoskop
Logo - EKO-REGION
Logo - LDG Łódź
Logo - Lokomotywa po wiedzę
Logo - WFOSIGW
Logo - Kraszewski Komputery dla Bibliotek
Logo - Współorganizacja projektów kulturanych
Logo - Lokomotywa Kolorowa
Logo - Instytyt Książki
Logo - Łódzkie 2020
Logo - MKIDN
Logo - Maximus Broker
NCK
LOGO Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury 2021
Logo  Poznaj Polskę
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
EtnoPolska
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki - Plantacja kultury w Lututowie
LOGO Kuratorium Oświaty w Łodzi
LOGO Mini