MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityce prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym lututowgmina.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Dziś jest: 29-09-2023
na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lututów" Zauważyłeś błąd? Masz sugestie jak ulepszyć naszą stronę? Pisz: gmina.lututow@gmail.com
Urząd Miejski
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Informator gospodarczy

Aktualności

Efekty wdrażania i postęp w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą”

[ 2020-10-01 ]

Efekty wdrażania i postęp w realizacji

Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą”

 

Od 2016 roku „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania wdraża Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) w ramach PROW 2014-20120 w zakresie działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. LSR jest dokumentem, który wskazuje kierunki rozwoju obszaru „Między Prosną a Wartą”.

Wdrażanie LSR polega na wyborze podmiotów, które uzyskują pomoc finansową w ramach budżetu będącego w dyspozycji LGD. W LSR wyznaczone zostały dwa obszary wsparcia: przedsiębiorczość i poprawa jakości życia lokalnej społeczności. Poniżej podsumowujemy stan wdrażania LSR i przypominamy podstawowe informacje o LSR.

Efekty wdrażania LSR

W Lokalnej strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą” przewidziano dwa obszary, w których udzielone zostanie wsparcie:

  • I obszar – przedsiębiorczość (podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwijanie prowadzonej działalności gospodarczej)
  • II obszar - poprawa jakości życia lokalnej społeczności

W I obszarze udzielona za pośrednictwem „Między Prosną a Wartą” pomoc umożliwiła podjęcie działalności gospodarczej przez 24 osoby fizyczne. Działalność podjęły osoby, które chcą kształtować swoją przyszłość zawodową poprzez prowadzenie własnych firm. Powstały firmy w zakresie:


-        opieki nad zwierzętami domowymi,

-        usług fotograficznych wykonywane z dronów,

-        przecierania drewna trakiem mobilnym,

-        instalatorstwa grzewczego, wodno-kanalizacyjnego, sanitarnego, wentylacyjnego,

-        projektowania i pielęgnacji zieleni,

-        wulkanizacji,

-        gastronomii,

-        projektowania i budowy maszyn,

-        usługowego cięcia płyt wiórowych,

-        terapii energotonowej i masażu,

-        regeneracji i naprawy wtryskiwaczy samochodowych,

-        usług geodezyjnych i klasyfikacyjnych,

-        usług architektoniczno – projektowych,

-        mechaniki samochodowej,

-        usług weterynaryjnych,

-        utworzenia sklepu internetowego branży meblarskiej,

-        świadczenia usług z zakresu inżynierii, gospodarki przestrzennej oraz ochrony środowiska,

-        pomocy społecznej,

-        aranżacji, projektowania, fotografii wnętrz i projektowania produktów,

-        produkcji stelaży tapicerskich,

-        rękodzieła artystycznego,

-        usług załadunku i przeładunku towarów,

-        produkcji palet.


 

12 firm prowadzących działalność na obszarze objętym strategią otrzymało wsparcie na rozwinięcie swojej działalności. Wiązało się to z zatrudnieniem nowych pracowników. W związku z rozwojem firm powstało ok. 30 nowych miejsc pracy.

Podobnie jak w przypadku podejmowania działalności branże, w których działają beneficjenci pomocy w tym zakresie, są bardzo różnorodne. Są to między innymi:


-        usługi mechaniczno-blacharskie,

-        usługi budowlane,

-        tapicerstwo,

-        meblarstwo,

-        transport,

-        produkcja opakowań

-        szwalnia,

-        handel internetowy.


W II obszarze dzięki środkom uzyskanym za pośrednictwem „Między Prosną a Wartą” zostały zrealizowane inwestycje służące poprawie dostępności obiektów rekreacyjnych i kulturalnych.

Beneficjentami pomocy są:


-        OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CZASTARACH

-        Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa

-        Gmina Sokolniki

-        Stowarzyszenie Ekorozwoju Wsi Swoboda

-        Gmina Galewice

-        Stowarzyszenie Gospodyń "Wójcin nad Prosną"

-        STOWARZYSZENIE ROZWOJU SOŁECTWA OSOWA "POD KOSTRZEWĄ"

-        OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA "PODZAMCZE" W WIERUSZOWIE

-        Ochotnicza Straż Pożarna w Lututowie

-        Ochotnicza Straż Pożarna w Hucie

-        Ochotnicza Straż Pożarna w Piaskach

-        PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W LUTUTOWIE

-        OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŻDŻARACH

-        Stowarzyszenie "Pomocny Dom"

-        "STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI

-        MIELESZYNA, MIELESZYNKA I OKOLIC"

-        GMINA WIERUSZÓW

-        Ochotnicza Straż Pożarna w Ludwinowie

-        GMINA CZASTARY

-        STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI RADOSTÓW

-        Ochotnicza Straż Pożarna w Osowej

-        Ochotnicza Straż Pożarna w Dymkach

-        Ochotnicza Straż Pożarna w Lipiczu

-        Ochotnicza Straż Pożarna w Kluskach

-        Ochotnicza Straż Pożarna w Łękach


 

Powstało lub zostało przebudowanych:


-        6 placów zabaw,

-        1 park street workout,

-        5 siłowni,

-        3 boiska,

-        3 altany,

-        4 centra kultury,

-        1 izba pamięci,

-        5 plenerowych obiektów rekreacyjny


 

Dokonano również inwestycji mających na celu ulepszenie zasobów należących do dziedzictwa lokalnego lub wsparcia podmiotów działających na rzecz zachowania dziedzictwa lokalnego:

-        renowacja starego cmentarza w Węglewicach,

-        wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej w zabytkowym kościele pw. NMP w Łubnicach,

-        zakup mundurów dla Orkiestry Dętej OSP w Łubnicach,

-        zakup strojów dla członkiń KGW,

-        podświetlenie zabytkowe baszty w Bolesławcu,

-        zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry w Klonowej,

-        renowacja obelisku upamiętniającego II wojnę światową w Klonowej,

-        doposażenie w sprzęt AGD kół gospodyń w Kamionce, Żdżarach, Mieleszynie,

-        Zakup amfiteatru mobilnego i doposażenie orkiestry OSP Wieruszów w instrumenty muzyczne,

-        Zakup namiotu dla biblioteki w Sokolnikach

Ofertę spędzania wolnego czasu dla lokalnych społeczności wzbogacały wydarzenia oparte o lokalne dziedzictwo kulturowe:

-        Tradycja na scenie - pierwszy wieruszowski jarmark w niepodległej Polsce. Cykl warsztatów oraz spektakl plenerowy - jarmark w Wieruszowie

-        Smaki tradycji - promocja potraw regionalnych oraz imprezy kulinarne w gminie Wieruszów

-        Festiwal lokalnych kulinariów i wystawa produktów żywnościowych w Sokolnikach,

-        Zajęcia edukacyjno-historyczne dla dzieci z terenu Gminy Bolesławiec,

-        Warsztaty muzyczne - Orkiestra Dęta OSP Wieruszów jako element tożsamości lokalnej,

-        Warsztaty teatralne, plastyczne, literackie oraz wyjazdy edukacyjne dla mieszkańców gminy Łubnice,

-        Warsztaty promujące lokalną kulturę i tradycje dla dzieci i młodzieży w gminie Bolesławiec.

Stan realizacji LSR na wrzesień 2020 roku

LGD ogłosiła 17 naborów wniosków o przyznanie pomocy, z tego 14 naborów dotyczyło operacji ogólnych, a 3 nabory miały na celu wybranie zadań realizowanych w ramach projektów grantowych.

 

L.p.

Numer
naboru

Zakres tematyczny

Środki dostępne w naborze

1

1/2017

Podejmowanie działalności gospodarczej - premia 50 000,00 zł

0,00 zł

2

2/2017

Podejmowanie działalności gospodarczej - premia 70 000,00 zł

490 000,00 zł

3

3/2017

Podejmowanie działalności gospodarczej - premia 100 000,00 zł

400 000,00 zł

4

4/2017

Rozwijanie działalności gospodarczej

1 307 332,50 zł

5

5/2017

Zachowanie dziedzictwa lokalnego - inwestycje (pr. ogólne)

219 651,00 zł

6

6/2017

Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna (pr. ogólne)

395 839,62 zł

7

7/2017

Zachowanie dziedzictwa lokalnego  - wydarzenia (pr. ogólne)

212 890,00 zł

8

8/2017

Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna (pr. ogólne)

408 640,52 zł

9

9/2017

Podejmowanie działalności gospodarczej - premia 50 000,00 zł

200 000,00 zł

10

1/2018

Wzmocnienie kapitału społecznego, (pr. ogólne))

50 000,00 zł

11

2/2018

Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna (pr. ogólne)

347 368,00 zł

12

3/2018

Rozwijanie działalności gospodarczej

186 300,00 zł

13

1/2018/G

Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna (granty)

260 325,00 zł

14

2/2018/G

Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna (granty)

264 490,00 zł

15

3/2018/G

Zachowanie dziedzictwa lokalnego  - wydarzenia/inwestycje (granty)

234 440,00 zł

16

1/2019

Podejmowanie działalności gospodarczej - premia 70 000,00 zł

630 000,00 zł

17

2/2019

Zachowanie dziedzictwa lokalnego - wydarzenia/inwestycje (pr. ogólne)

134 890,00 zł

Oceną i wyborem wniosków zajmowała się Rada „Między Prosną a Wartą” – LGD.

 

Posiedzenia Rady "Między Prosną a Wartą" - LGD
w okresie 2016-2019

L.p.

Data posiedzenia

Przedmiot posiedzenia (nr i zakres naboru)

1

02.12.2016 r.

Sprawy organizacyjne

2

01.03.2017 r.
i 13.03.2017 r.

1/2017 -  Podejmowanie działalności gospodarczej - premia 50 000,00 zł
2/2017 -  Podejmowanie działalności gospodarczej - premia 70 000,00 zł
3/2017 -  Podejmowanie działalności gospodarczej - premia 100 000,00 zł
4/2017 -  Rozwijanie działalności gospodarczej
5/2017 -  Zachowanie dziedzictwa lokalnego - inwestycje (pr. ogólne)
6/2017 -  Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna (pr. ogólne)

3

07.04.2017 r.

Rozpatrzenie protestów

4

05.06.2017 r.

Rozpatrzenie protestów

5

09.10.2017 r.

7/2017 -  Zachowanie dziedzictwa lokalnego  - wydarzenia (pr. ogólne)
8/2017 -  Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna (pr. ogólne)
9/2017 -  Podejmowanie działalności gospodarczej - premia 50 000,00 zł

6

12.03.2018 r.

1/2018 -  Wzmocnienie kapitału społecznego,(pr. ogólne))
2/2018 -  Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna (pr. ogólne)
3/2018 -  Rozwijanie działalności gospodarczej

7

04.07.2018 r.

1/2018/G -  Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna (granty)

8

16.11.2018 r.

2/2018/G -  Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna (granty)
3/2018/G -  Zachowanie dziedzictwa lokalnego  - wydarzenia/inwestycje (granty)

9

06.11.2019 r.

1/2019 -  Podejmowanie działalności gospodarczej - premia 70 000,00 zł
2/2019 -  Zachowanie dziedzictwa lokalnego - wydarzenia/inwestycje (pr. ogólne)

 

Złożono 121 wniosków na łączną kwotę pomocy 9 944 331 zł. W limicie dostępnych środków znalazły się  82 wnioski na kwotę 5 746 664 zł.

W I obszarze (rozwój przedsiębiorczości) pomoc uzyskało 35 wniosków na kwotę  3 213 633 zł.

W II obszarze (wspieranie operacji służących poprawie życia lokalnej społeczności) pomoc uzyskało 47 wniosków na kwotę2 528 534 zł.

 

         Tab.1 Zestawienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych do końca 2019 roku.

 

Liczba wniosków

Wnioskowana wartość pomocy

Wnioski złożone ogółem

121

9 944 337 zł

Wnioski wybrane do finansowania

115

9 334 637 zł

Umowy o realizację operacji
(operacje zakończone i w trakcie realizacji)

82

5 742 167 zł

Operacje zrealizowane

70

4 877 278 zł

 

 

           Tab. 2  Stan realizacji LSR na wrzesień 2020 r.

Zakres tematyczny

Liczba operacji

Wartość pomocy

Podjęcie działalności gospodarczej

24

1 720 000 zł

Rozwijanie działalności gospodarczej

11

1 493 633 zł

Wzmocnienie kapitału społecznego

1

50 000 zł

Zachowania dziedzictwa lokalnego – operacje  inwestycyjne

12

450 701 zł

Zachowania dziedzictwa lokalnego – wydarzenia

7

351 170 zł

Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna

27

1 676 663 zł

 

      Tab. 3

Podział operacji w podziale wg gmin
(bez przedsiębiorców)

(dla JST uwzględniono kwoty wkładu budżetu państwa)
(uwzględniono operacje zrealizowane i w trakcie realizacji)

Gmina

Liczba operacji

Wartość pomocy

Bolesławiec

8

199 130 zł

Czastary

3

247 120 zł

Galewice

6

432 965 zł

Klonowa

5

187 118 zł

Lututów

8

329 235 zł

Łubnice

6

260 939 zł

Sokolniki

4

196 796 zł

Wieruszów

7

675 231 zł

 

       Tab. 4

Podział operacji w podziale wg gmin
- tylko przedsiębiorcy

(uwzględniono operacje zrealizowane i w trakcie realizacji)

Gmina

Liczba operacji

Wartość pomocy

Bolesławiec

4

226 301 zł

Czastary

2

205 381 zł

Galewice

9

927 179 zł

Klonowa

2

140 000 zł

Lututów

1

70 000 zł

Łubnice

4

292 800 zł

Sokolniki

3

470 000 zł

Wieruszów

10

881 971 zł

 

Tab. 5

Realizacja wskaźników określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju
(uwzględniono operacje zrealizowane i w trakcie realizacji)

Zakres tematyczny

Nazwa
wskaźnika

Wartość wskaźnika
określona w LSR

Realizacja
wskaźnika
(stan na 31 sierpnia 2020)

Podjęcie działalności gospodarczej

Liczba nowoutworzonych przedsiębiorstw

37

24

Rozwijanie działalności gospodarczej

Liczba przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie na rozwój

12

11

Wzmocnienie kapitału społecznego

Liczba operacji w zakresie wzrostu kompetencji ukierunkowanych na rozwój lokalny lub osobisty 

1

1

Zachowania dziedzictwa lokalnego – operacje  inwestycyjne

Liczba podmiotów należących/działających w sferze kultury, które zostały ulepszone/
wyposażone

13

13

Zachowania dziedzictwa lokalnego – wydarzenia

Liczba wydarzeń wpływających na zachowanie dziedzictwa lokalnego

15

17

Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna

Liczba rozwiniętych obiektów infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej

40

34

 

 

 

W naszym serwisie internetowym www.lgd-wieruszow.pl prezentujemy przykłady operacji zrealizowanych w ramach LSR. Stanowią one stanowią tzw. „dobre praktyki” oznacza to, że mogą być inspiracją dla osób fizycznych, przedsiębiorców, organizacji oraz lokalnych społeczności do podjęcia działań na rzecz identyfikowania i rozwiązywania problemów.

 

Materiał został przygotowany przez „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania
ul. Rynek 1-7  98-400 Wieruszów, tel. 62 7813929, e-mail:
lgd.wieruszow@wp.pl

www.lgd-wieruszow.pl
Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Spis Ludności Profilaktyka jodowa Zgłaszanie kandydatów na ławników Program Czyste Powietrze Pomoc Ukrainie Facebook Gmina Lututów Gmina monitorowana Link do strony internetowej Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Link do strony internetowej Profil Zaufany ZSR Lututów Program 500+ Serce pełne nakrętek
Oświata
Sport i kultura
M-GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy
Logo - Powiat Wieruszowski
Logo - LGD Wieruszów
Logo - Region Kultury
Logo - E-kalejdoskop
Logo - EKO-REGION
Logo - LDG Łódź
Logo - Lokomotywa po wiedzę
Logo - WFOSIGW
Logo - Kraszewski Komputery dla Bibliotek
Logo - Współorganizacja projektów kulturanych
Logo - Lokomotywa Kolorowa
Logo - Instytyt Książki
Logo - Łódzkie 2020
Logo - MKIDN
Logo - Maximus Broker
NCK
LOGO Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury 2021
Logo  Poznaj Polskę
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
EtnoPolska
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki - Plantacja kultury w Lututowie
LOGO Kuratorium Oświaty w Łodzi
LOGO Mini
LOGO ETNO POLSKA 2023
Logo Cyfrowa Gmina
Remont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w LututowieRemont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w Lututowie