MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityce prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym lututowgmina.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Dziś jest: 24-06-2021
Zauważyłeś błąd? Masz sugestie jak ulepszyć naszą stronę? Pisz: gmina.lututow@gmail.com
Urząd Miejski
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Informator gospodarczy

Aktualności

Lututowski Bieg Powstańczy 1863

[ 2021-05-13 ]


Regulamin

Lututowski Bieg Powstańczy 1863

Cele imprezy:

Dbanie o pamięć bohaterów historycznych.

Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku i rekreacji ruchowej wśród    wszystkich grup wiekowych.

Pielęgnacja ducha patriotyzmu

Rozbudzenie zainteresowań sportowych – szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

 

Organizatorzy: 

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie · Gmina Lututów · Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Lututowie · Ilustrowany Tygodnik Powiatowy · Stowarzyszenie „Gloria Victis”

 

Termin i miejsce: 

Wydarzenie zaplanowano na 13. czerwca 2021 r. (niedziela) · Zbiórka uczestników odbędzie się o 11:45 · Miejsce: Obelisk przy ul. Powstańców Styczniowych.

Kategorie biegu:

Klasyfikacja w każdej z kategorii będzie prowadzona pod warunkiem przystąpienia do rywalizacji co najmniej 5 osób w danej kategorii.

START WSPÓLNY – MĘŻCZYŹNI I KOBIETY

    • KATEGORIA OPEN – OD 17. LAT W GÓRĘ

    • KATEGORIA MŁODZIEŻ DO 16. LAT

    • KATEGORIA DZIECI DO 10. LAT

 

Uczestnictwo:

 

Każdy uczestnik biegu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem imprezy i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem. 

W zawodach prawo startu mają wszyscy, którzy nie posiadają przeciwwskazań lekarskich i podpiszą przy weryfikacji oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność.

W biegu głównym OPEN mają prawo startu osoby, które w dniu zawodów ukończyły 16 rok życia.

W przypadku osób, które do dnia imprezy nie ukończyły 18 lat, wymagane jest posiadanie pisemnego pozwolenia rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zawodach (wzór do pobrania na stronie internetowej).

Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do biegu w stroju i obuwiu sportowym.

Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe otrzymane od organizatora i przymocowane do koszulek.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmuje Miejski Ośrodek Kultury w Lututowie tel.: (0 43) 87 14 103 mail: gok.lututow@wp.pl lub osobiście.

Biuro zawodów będzie przyjmować zapisy na 30 minut przed startem pierwszego biegu.

Zapewniony jest transport najmłodszych zawodników na miejsce startu koło samotnej sosny, od strony ul. Ogrodowej.

   

Postanowienia końcowe:

Wyniki biegu dostępne będą dla wszystkich po zakończeniu biegu.

Na trasie biegu mogą przebywać wyłącznie osoby zweryfikowane w biurze zawodów z numerem startowym. Wszelka zewnętrzna pomoc będzie skutkowała dyskwalifikacją.

Trasę biegu należy pokonać zgodnie z wytycznymi organizatora, jakiekolwiek próby skrócenia trasy, ominięcia części trasy oraz łamanie zasad fair play będzie skutkowało dyskwalifikacją.

Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione.

Organizator nie prowadzi depozytu dla rzeczy wartościowych.                                                       

Organizator zapewnia napoje (woda) na trasie i mecie.

Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie zawodów. 

Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów.

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów. 

Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

Wypełniając formularz zgłoszeniowy zawodnik:

potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci); - wyraża zgodę, aby jego wizerunek utrwalony na zdjęciach, nagraniach filmowych oraz wywiady z nim, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych organizatora i sponsorów; 

oświadcza, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym;

przyjmuje do wiadomości, że podanie danych niezgodnych z prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa. 

ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego i prawo do przeniesienia danych.
Pliki do pobrania:
Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Spis Ludności Spis Ludności Spis Rolny Facebook Gmina Lututów Gmina monitorowana Link do strony internetowej Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Link do strony internetowej Profil Zaufany ZSR Lututów Program 500+ Serce pełne nakrętek
Oświata
Sport i kultura
M-GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy
Logo - Powiat Wieruszowski
Logo - LGD Wieruszów
Logo - Region Kultury
Logo - E-kalejdoskop
Logo - EKO-REGION
Logo - LDG Łódź
Logo - Lokomotywa po wiedzę
Logo - WFOSIGW
Logo - Kraszewski Komputery dla Bibliotek
Logo - Współorganizacja projektów kulturanych
Logo - Lokomotywa Kolorowa
Logo - Instytyt Książki
Logo - Łódzkie 2020
Logo - MKIDN
Logo - Maximus Broker
NCK