MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityce prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym lututowgmina.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Dziś jest: 30-05-2023
na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lututów" Zauważyłeś błąd? Masz sugestie jak ulepszyć naszą stronę? Pisz: gmina.lututow@gmail.com
Urząd Miejski
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Informator gospodarczy

Aktualności

Wręczenie dyplomów i nagród związkowych Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Lututowie

[ 2015-12-08 ]

Sekcja Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Lututowie powołana została przez uchwałę Walnego Zebrania delegatów Oddziału Wieluń dnia 1 stycznia 2005 roku. Zrzeszała ona wtedy 26 członków z pięciu gmin; Sokolniki, Klonowa, Czarnożyły, Złoczew i Lututów.

         W skład Zarządu wchodzili; Prezes Wiesław Chrobot, Sekretarz ks. Jan Matwijiszyn, Skarbnikiem był Grzegorz Ślęzak a następnie Krzysztof Lar, Gospodarzem Tomasz Rychlik. Siedziba Sekcji mieściła się w pomieszczeniach udostępnionych nieodpłatnie przez Ewę i Leszka Szulczewskich w Lututowie na ulicy Klonowskiej.

         W dniu 15.1.2011 r. odbyło się Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Sekcji Lututów na którym zmienił się skład Zarządu; Prezesem został wybrany Krzysztof Lar, Skarbnikiem Tomasz Golec, podobnie jak w poprzedniej kadencji Sekretarzem został ks. Jan Matwijiszyn, Gospodarzem Tomasz Rychlik.

         Dzięki pracą społecznym członków, sponsorom i pomocy Gminy Lututów, mamy piękną siedzibę z punktem wkładań, której pozazdrościć nam może każda sekcja lub oddział.

Nasza sekcja bierze także czynny udział w życiu gminy wypuszczając gołębie na Dniach Lututowa a także w Dniu Niepodległości. Czołowi nasi hodowcy rozsławiają naszą sekcję na szczeblach Oddziału, Okręgu, Regionu a także w Mistrzostwach Polski.

 

         W dniu 09.11.2013 r. doczekaliśmy się otwarcia i poświęcenia naszego budynku. Otwarcia poprzez przecięcie wstęgi dokonali; Wójt Gminy Lututów pan Józef Suwara, Proboszcz parafii p. w. „świętego Piotra i Pawła” ks. Piotr Szkudlarek oraz Prezes PZHGP Okręgu Częstochowa kol. Zbigniew Rząsa a poświęcił kol. Hodowca ks. Jan Matwijiszyn.

      Po otwarciu uroczystości przez Prezesa Zarządu Sekcji Lututów Krzysztofa Lara przystąpiono do wręczenia odznak związkowych oraz nagród za miniony sezon lotowy 2015. Organizacyjnie raczej złożona czynność jeśli w grę wchodzi wręczenie około setki pucharów i statuetek.

Najpierw było wręczanie nagród i wyróżnień sekcyjnych. Każda sekcja w swoim własnym zakresie. Wręczali Prezesi Sekcji lub wspierali się członkami Zarządu lub obecnymi przedstawicielami; wójtami lub radnymi. A były to kolejno sekcje; Wieluń, Lututów, Wierzchlas, Skomlin i Ptaszka.

W Sekcji Lututów w lotach tradycyjnych gołębi dorosłych trzy pierwsze miejsca zajęli;

 II wicemistrz Olej Zdzisław

I wicemistrz Woźny Paweł

Mistrz Krzysztof Lar

Natomiast loty gołębi młodych;

II wicemistrz Kowalczyk Paweł

I wicemistrz Bednarek Grzegorz

Mistrz Bednarek Monika

Następnie przystąpiono do wręczenia nagród Oddziału Wieluń;

We wręczaniu uczestniczyli; Wójt Gminy Lututów pan Marek Pikuła. Wójt Gminy Skomlin pan Grzegorz Maras, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu pan Józef Suwara, Radny Powiatu Wieluńskiego pan Krzysztof Sola.

Wyróżniono za wybitne wyniki lotowe w skali; okręgu, regionu i kraju;

Bednarek Grzegorz IV miejsce GMP gołębie młode w skali kraju

Pilarski Henryk V miejsce kat B gołębie dorosłe w skali kraju

Bednarek Monika XIX miejsce gołębie młode w skali kraju

Były też wyróżnienia za szczególne osiągnięcia i puchary ufundowane za wyniki sportowe przez Burmistrza Wielunia pana Pawła Okrasę.

Najlepszy gołąb;

I miejsce Dudziak Sławomir

II miejsce Mielczarek Mirosław

III miejsce Olej Zdzisław

Pięć najszybszych gołębi I seria Pilarski Henryk

Lot sponsorowany przez Wójta Gminy Lututów pana Marka Pikułę

puchary otrzymali ;

I miejsce Bednarek Monika

II miejsce Bednarek Grzegorz

III miejsce Kowalczyk Paweł

Puchary ufundowane przez Wójta Skomlin pana Grzegorza Morasa;

I miejsce Pilarski Henryk

II miejsce Pilarski Henryk

III miejsce Mielcarek Jarosław   

Sekcja Hodowców ze Skomlina serdecznie dziękuje panu Wójtowi Gminy Skomlin za wsparcie i czynny udział przy adaptacji punktu wkładań i siedziby sekcji.  

          Na zakończenie Prezes serdecznie podziękował wszystkim hodowcom biorącym udział w pracach sekcji, osobom wspierającym naszą działalność oraz rodzinom za wyrozumiałość dla naszego hobby.      

Życzę wszystkim hodowcom sukcesów w dalszej pracy hodowlanej i wyników co najmniej na szczeblu ogólnopolskim.

Po tych wszystkich przemówieniach, gratulacjach, wręczeniach statuetek i pucharów zaproszeni goście i delegacje przystąpili do drugiej części uroczystości w stołówce Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie. Nasze podniebienia rozkoszowały się obiadem i potrawami przygotowanymi jak co roku przez panią Halinę Ślęzak i jej ekipę.

                                                                  Z poważaniem

                                           Zarząd Oddziału Wieluń i Zarządy Sekcji

    „Dobry Lot”

Galeria zdjęć:
Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Spis Ludności Profilaktyka jodowa Zgłaszanie kandydatów na ławników Program Czyste Powietrze Pomoc Ukrainie Facebook Gmina Lututów Gmina monitorowana Link do strony internetowej Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Link do strony internetowej Profil Zaufany ZSR Lututów Program 500+ Serce pełne nakrętek
Oświata
Sport i kultura
M-GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy
Logo - Powiat Wieruszowski
Logo - LGD Wieruszów
Logo - Region Kultury
Logo - E-kalejdoskop
Logo - EKO-REGION
Logo - LDG Łódź
Logo - Lokomotywa po wiedzę
Logo - WFOSIGW
Logo - Kraszewski Komputery dla Bibliotek
Logo - Współorganizacja projektów kulturanych
Logo - Lokomotywa Kolorowa
Logo - Instytyt Książki
Logo - Łódzkie 2020
Logo - MKIDN
Logo - Maximus Broker
NCK
LOGO Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury 2021
Logo  Poznaj Polskę
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
EtnoPolska
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki - Plantacja kultury w Lututowie
LOGO Kuratorium Oświaty w Łodzi
LOGO Mini