MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityce prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym lututowgmina.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Dziś jest: 30-11-2023
na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lututów"
Urząd Miejski
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Informator gospodarczy

Aktualności

Uroczystość 20-lecia Koła Honorowych Dawców Krwi

[ 2022-09-27 ]
W dniu 24 września 2022 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Lututowie odbyła się uroczystość 20-lecia Koła Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lututowie. Uroczystość otworzył i przywitał zaproszonych gości oraz honorowych dawców krwi Burmistrz Lututowa Pan Marek Pikuła w asyście Prezesa Koła Pana Władysława Bąceli.
Przybliżając historię Klubu należy zaznaczyć, iż inicjatorem powstania był ówczesny Wójt Pan Józef Suwara, a od początku jego funkcjonowania na terenie gminy Prezesem Klubu był i jest do dnia dzisiejszego Pan Władysław Bącela. Aktywna działalność klubu i jego członków koncentruje się na honorowym oddawaniu krwi. Systematycznie 4 razy w roku organizowana jest akcja oddawania krwi, podczas których udaje się zabrać prawie 80 litrów tego bezcennego daru, który ratuje życie innych ludzi. W sumie przez ponad 20 lat udało się zebrać ponad 1500 litrów życiodajnej krwi.
Klub HDK w Lututowie organizował także akcje takie jak „Wyprawka dla żaka” we współdziałaniu ze Szkołą Podstawową w Lututowie.
W dalszej części uroczystości Członek Prezydium Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie Pan Andrzej Chałupka w asyście Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Wieluniu Małgorzaty Komar i Wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża Sławomira Kaczyńskiego wręczyli odznaczenia :
W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny – bezinteresowne długoletnie oddawanie krwi Odznaką trzeciego stopnia „Zasłużony honorowy dawca krwi” zostali uhonorowani:
1. Pani Malwina Grzybek
2. Pani Renata Kononów
3. Pani Anna Wolniewicz
4. Pan Jacek Bak
5. Pan Jarosław Pichlak
Odznaką drugiego stopnia „Zasłużony honorowy dawca krwi” uhonorowani zostali:
1. Pani Anita Faltyńska
2. Pan Waldemar Lachowicz
3. Pan Przemysław Oderkiewicz
Uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża Pani Danuta Krzywańska, Pan Sławomir Bącela i Pan Józef Suwara zostali wyróżnieni Odznaką Honorowa PCK IV stopnia.
Decyzją Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi przyznano odznakę Zasłużony dla regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Łodzi dla Pani Renaty Pagacz i Pana Waldemara Lachowicza.
Podziękowanie za wieloletnie zaangażowanie i współpracę z Klubem HDK Lututów wręczył Burmistrz Lututowa Pan Marek Pikuła w asyście Prezesa Koła Władysława Bąceli dla:
1. Pani Jolanty Chełmińskiej Prezesa Łódzkiego Oddziału PCK
2. Pani Edyta Wcisło Dyrektor RCKiK w Łodzi
3. Pani Małgorzata Komar
4. Pani Halina Jeż
5. Pan Andrzej Chałupka
6. Pan Marek Kapica Prezes SDM w Wieluniu
7. Pan Tomasz Klimecki Prezes RBS Lututów
8. Państwo Katarzyna i Jacek Bak
9. Pan Sławomir Bącela
Na zakończenie spotkania Prezes Pan Władysławowi Bącela otrzymał specjalne podziękowanie, które w imieniu Samorządu Gminy Lututów oraz w dowód uznania za społeczną wieloletnią działalność na rzecz honorowego oddawania krwi i pracę w Klubie HDK wręczył Burmistrz Marek Pikuła.
Uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża w uznaniu zasług na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża nadało Odznakę Honorową PCK TRZECIEGO stopnia dla Urzędu Miejskiego w Lututowie oraz Klubowi Honorowych Dawców Krwi w Lututowie.
Galeria zdjęć:
Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Spis Ludności Profilaktyka jodowa Zgłaszanie kandydatów na ławników Program Czyste Powietrze Pomoc Ukrainie Facebook Gmina Lututów Gmina monitorowana Link do strony internetowej Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Link do strony internetowej Profil Zaufany ZSR Lututów Program 500+ Serce pełne nakrętek
Oświata
Sport i kultura
M-GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy
Logo - Powiat Wieruszowski
Logo - LGD Wieruszów
Logo - Region Kultury
Logo - E-kalejdoskop
Logo - EKO-REGION
Logo - LDG Łódź
Logo - Lokomotywa po wiedzę
Logo - WFOSIGW
Logo - Kraszewski Komputery dla Bibliotek
Logo - Współorganizacja projektów kulturanych
Logo - Lokomotywa Kolorowa
Logo - Instytyt Książki
Logo - Łódzkie 2020
Logo - MKIDN
Logo - Maximus Broker
NCK
LOGO Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury 2021
Logo  Poznaj Polskę
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
EtnoPolska
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki - Plantacja kultury w Lututowie
LOGO Kuratorium Oświaty w Łodzi
LOGO Mini
LOGO ETNO POLSKA 2023
Logo Cyfrowa Gmina
Remont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w LututowieRemont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w Lututowie