MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityce prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym lututowgmina.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Dziś jest: 29-09-2023
na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lututów" Zauważyłeś błąd? Masz sugestie jak ulepszyć naszą stronę? Pisz: gmina.lututow@gmail.com
Urząd Miejski
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Informator gospodarczy

Aktualności

Informacja dla rolników

[ 2023-07-31 ]

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW Z TERENU GMINY LUTUTÓW
w sprawie szkód spowodowanych suszą w 2023 r.
Burmistrz Lututowa informuje, że wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych należy składać tak jak w latach ubiegłych za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” dostępną na stronie: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign.
Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa nadal podstawową drogą zgłoszenia strat suszowych jest ww. aplikacja. Złożenie ww. wniosku jest konieczne do uzyskania w późniejszym czasie protokołu lub kalkulacji strat wygenerowanych automatycznie przez aplikację.
W przypadku, gdyby rolnik chciał (dodatkowo), aby szacowania szkód dokonała gminna komisja poprzez lustrację na miejscu, musi złożyć wniosek do gminy w terminie pozwalającym na dokonanie szacowania tj. przed zbiorem plonu uprawy.
Szacowane będą wyłącznie uprawy pozostające na polach. Uprawy zebrane z pola mogą być szacowane jedynie przez aplikację.
Wnioski wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Miejskim – Sekretariat pokój 3 lub 19 lub ze strony internetowej (link poniżej)
Do wniosku o oszacowanie szkód należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2023, złożonego w ARiMR oraz umowę ubezpieczenia (w przypadku gdy uprawy są ubezpieczone).
Wypełnione wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Lututowie w sekretariacie w godz. 7:00 – 15:00, w terminie do 10 sierpnia 2023 r.
Wszystkie zgłoszone szkody będą weryfikowane w terenie przez komisję w składzie osobowym ustalonym Zarządzeniem nr 51/2023 Burmistrza Lututowa z dnia 26 lipca 2023 r.  
Wniosek o oszacowanie szkód złożony tylko do komisji gminnej, nie pozwoli na otrzymanie wsparcia – Wniosek musi być złożony w aplikacji. Raport sporządzony przez komisję gminną będzie służył jedynie do weryfikacji strat suszowych poniesionych w gospodarstwie.
Zgodnie z raportem opracowanym przez Państwowy Instytut Badawczy IUNG w Puławach na terenie gminy Wieruszów suszą zostały objęte uprawy zgodnie z mapą kategorii glebowych  dostępną pod linkiem https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,1018073/.
Szczegółowe informacje na temat szacowania szkód w gospodarstwach rolnych znajdują się na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
Link do strony: https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/szkody-w-gospodarstwach-rolnych


Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Spis Ludności Profilaktyka jodowa Zgłaszanie kandydatów na ławników Program Czyste Powietrze Pomoc Ukrainie Facebook Gmina Lututów Gmina monitorowana Link do strony internetowej Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Link do strony internetowej Profil Zaufany ZSR Lututów Program 500+ Serce pełne nakrętek
Oświata
Sport i kultura
M-GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy
Logo - Powiat Wieruszowski
Logo - LGD Wieruszów
Logo - Region Kultury
Logo - E-kalejdoskop
Logo - EKO-REGION
Logo - LDG Łódź
Logo - Lokomotywa po wiedzę
Logo - WFOSIGW
Logo - Kraszewski Komputery dla Bibliotek
Logo - Współorganizacja projektów kulturanych
Logo - Lokomotywa Kolorowa
Logo - Instytyt Książki
Logo - Łódzkie 2020
Logo - MKIDN
Logo - Maximus Broker
NCK
LOGO Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury 2021
Logo  Poznaj Polskę
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
EtnoPolska
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki - Plantacja kultury w Lututowie
LOGO Kuratorium Oświaty w Łodzi
LOGO Mini
LOGO ETNO POLSKA 2023
Logo Cyfrowa Gmina
Remont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w LututowieRemont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w Lututowie