MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityce prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym lututowgmina.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Dziś jest: 21-07-2024
na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lututów"
Urząd Miejski
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Informator gospodarczy

Aktualności

Relacja z Lututowskiego Biegu Wolności 1863

[ 2024-06-12 ] Kategoria: Aktualności
9 czerwca odbył się Lututowski Bieg Wolności 1863, którego głównym organizatorem była Gmina Lututów oraz Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie, Parafią pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Lututowie, Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddział Miejsko - Gminny w Lututowie, Sołectwem Piaski jak również Szkołą Podstawową im. Powstańców 1863 w Lututowie i Przedszkolem Publicznym w Lututowie. Partnerem Wydarzenia jest Województwo Łódzkie.


Terminarz Zebrań Sołeckich

[ 2024-06-03 ] Kategoria: Aktualności
Zarządzenie Nr 23/2024
Burmistrza Lututowa
z dnia 24 maja 2024r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów oraz członków rad sołeckich w Gminie Lututów
Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz. 906) oraz §2 Uchwały Nr II/6/2024 Rady Miejskiej w Lututowie z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów sołectw w Gminie Lututów zarządzam, co następuje:
§ 1. Celem dokonania wyborów sołtysów oraz członków rad sołeckich w sołectwach w Gminie Lututów zwołuję zebrania wiejskie mieszkańców tych sołectw w określonym terminie i miejscu, wyznaczam przewodniczących zebrań w poszczególnych sołectwach oraz pracowników samorządowych do obsługi technicznej zebrań zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2. Wykonanie Zarządzenia zlecam Sekretarzowi Gminy.
§3. Zarządzenie wchodzi w życie dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Instytucja dofinansowana z programu „Maluch+”

[ 2024-01-11 ] Kategoria: Aktualności

Gmina Lututów otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Utworzenie 24 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 w klubie dziecięcym w Lututowie przy ul. Wieruszowskiej 18” z Rządowego Programu „Maluch +”. Zadanie obejmuje przystosowanie pomieszczeń Publicznego Przedszkola w Lututowie na potrzeby klubiku dziecięcego, który  będzie znajdował się na parterze budynku przedszkola.

Głównym celem realizowanej inwestycji jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w gminie Lututów poprzez utworzenie 24 miejsc opieki nad dziećmi od 1-3 roku życia. Celem szczegółowym projektu jest m. in. poprawa aktywności zawodowej rodziców wyłączonych z rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi.

Wartość dofinansowania wynosi 976 812,02 zł, w tym:

- środki KPO- w ramach Programu „Maluch +”- 860 688 zł,

- środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT w kwocie 116 124,02 zł.

Wsparcie uzyskano w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029.


Sołectwo na plus w 2023 r.

[ 2023-12-15 ] Kategoria: Aktualności
W ramach naboru "Sołectwo na plus" w 2023 r. zrealizowano 5 projektów na terenie Gminy Lututów w sołectwach Kluski, Kopaniny, Łęki, Lututów, Piaski.

W sołectwie Kluski realizowano projekt pn. "Doposażenie lokalnej świetlicy wiejskiej w krzesła oraz wieszaki na odzież wierzchnią" wartość projketu wyniosła 12.000 zł, projekt został w całości sfinansowany ze środków z budżetu Samorządu Wojedództwa Łódzkiego.

W sołectwie Kopaniny realizowano projekt pn. "Altana Wiejska" wartość projketu wyniosła 12.000 zł, projekt został w całości sfinansowany ze środków z budżetu Samorządu Wojedództwa Łódzkiego.

W sołectwie Piaski realizowano projekt pn. "Poprawa warunków rekreacyjnych mieszkańców sołectwa Lututów- Piaski", wartość projketu wyniosła 12.000 zł, projekt został w całości sfinansowany ze środków z budżetu Samorządu Wojedództwa Łódzkiego.

W sołectwie Łęki realizowano projekt pn. "Nowe wnętrze świetlicy wiejskiej - eko sufit" wartość projketu wyniosła 12.000 zł, projekt został w całości sfinansowany ze środków z budżetu Samorządu Wojedództwa Łódzkiego.

W sołectwie Lututów realizowano projekt pn. "Zagospodarowanie skweru zieleni na ul. Wspólnej" wartość projketu wyniosła 12.500 zł, projekt został dofinansowany ze środków z budżetu Samorządu Wojedództwa Łódzkiego w wysokości 12.000 zł.
Remont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w Lututowie

[ 2023-12-07 ] Kategoria: Aktualności
Gmina Lututów  w miesiącu lutym 2023 r. złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” na 2023 rok. W dniu  23 maja 2023r Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałą Nr LVII/644/23 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego. Na podstawie w/w uchwały  przyznał Gminie Lututów na zadanie pn. „ Remont i  modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w Lututowie „ dofinasowanie w kwocie 210 000.00 zł. Do końca października trwały prace remontowe bieżni. Zostały zamontowane  nowe obrzeża betonowe  wraz z nakładkami gumowymi. Powierzchnia bieżni została wykorytowana , wykonano podbudowę oraz utwardzono kruszywem a na końcu położono  mączką ceglaną . Dzięki projektowi nastąpiła radyklana zmiana stanu bieżni. Bieżnia podzielona jest na cztery tory. Wiosną zostaną zaznaczone linie wyznaczające tory bieżni. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 313 663.07 zł.Program „Czyste Powietrze”

[ 2023-11-03 ] Kategoria: Aktualności
Uwaga na nieuczciwych wykonawców!

Program „Czyste Powietrze” to szansa dla Polaków na wsparcie finansowe wymiany kopciuchów i termomodernizacji domów. Bezzwrotne dotacje wynoszą nawet 135 tys. zł w najwyższym poziomie dofinansowania a dodatkowo do 1,2 tys. zł na audyt energetyczny. Zdarzają się nieuczciwi wykonawcy, którzy chcą zarobić na dotacjach, naciągając beneficjentów programu m.in. na drogie w eksploatacji pompy ciepła o zawyżonej cenie.

Więcej na: https://klimat.rp.pl/smog/art39322481-czyste-powietrze-uwaga-na-naciagaczy-na-drogie-pompy-ciepla

Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Spis Ludności Profilaktyka jodowa Zgłaszanie kandydatów na ławników Program Czyste Powietrze Pomoc Ukrainie Facebook Gmina Lututów Gmina monitorowana Link do strony internetowej Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Link do strony internetowej Profil Zaufany ZSR Lututów Program 500+ Serce pełne nakrętek
Oświata
Sport i kultura
M-GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy
Logo - Powiat Wieruszowski
Logo - LGD Wieruszów
Logo - Region Kultury
Logo - E-kalejdoskop
Logo - EKO-REGION
Logo - LDG Łódź
Logo - Lokomotywa po wiedzę
Logo - WFOSIGW
Logo - Kraszewski Komputery dla Bibliotek
Logo - Współorganizacja projektów kulturanych
Logo - Lokomotywa Kolorowa
Logo - Instytyt Książki
Logo - Łódzkie 2020
Logo - MKIDN
Logo - Maximus Broker
NCK
LOGO Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury 2021
Logo  Poznaj Polskę
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
EtnoPolska
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki - Plantacja kultury w Lututowie
LOGO Kuratorium Oświaty w Łodzi
LOGO Mini
LOGO ETNO POLSKA 2023
Logo Cyfrowa Gmina
Remont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w LututowieRemont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w Lututowie
Infrastruktura Sportowa Plus