MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityce prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym lututowgmina.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Dziś jest: 28-11-2021
Zauważyłeś błąd? Masz sugestie jak ulepszyć naszą stronę? Pisz: gmina.lututow@gmail.com
Urząd Miejski
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Informator gospodarczy

Aktualności

Komunikat ostrzegawczy

[ 2021-09-30 ] Kategoria: Aktualności

Spotkanie autorskie

[ 2021-11-22 ] Kategoria: Aktualności

[ 2021-11-19 ] Kategoria: Inwestycje planowane / RealizowaneNarodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

[ 2021-11-12 ] Kategoria: Aktualności
Miło nam poinformować, że Gmina Lututów otrzymała dotację przeznaczoną na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. We wrześniu 2021 r. Gmina Lututów wystąpiła z wnioskiem do Wojewody Łódzkiego o wsparcie finansowe w ramach powyższego programu. Wojewoda przyznała dotację w wysokości 3000,00 zł na realizację zadania dla Przedszkola Publicznego w Lututowie. Całkowita wartość projektu wynosiła 3 750,00 zł (3000,00 zł- dotacja, 750,00 zł- wkład własny Gminy).

Nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów

[ 2021-10-21 ] Kategoria: Aktualności

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów. W ramach projektu możliwe jest sfinansowanie zakupu sprzętu oraz dwuletni dostęp do Internetu. Na każdy zestaw – komputerowy lub zestaw komputerowy wraz z Internetem przeznaczone może być maksymalnie do 3,5 tys. złotych, na tablet lub tablet z Internetem maksymalnie 1,5 tys. złotych.

Urząd Miejski w Lututowie planuje złożenie wniosku o dofinansowanie, dlatego też zwracamy się z prośbą do rodziców/opiekunów prawnych dziecka, które jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni którzy pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali w miejscowości/gminie gdzie wówczas znajdował się PGR ), do pobrania i złożenia odpowiedniego oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Lututowie do dnia 27 października 2021 r.


Sprawozdanie w wykonania Zarządzenia 48/2021

[ 2021-10-05 ] Kategoria: Aktualności

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

[ 2021-09-24 ] Kategoria: Aktualności
                                              K U R E N D A

Burmistrz Lututowa informuje wszystkich mieszkańców Gminy Lututów
o obowiązku wypełnienia deklaracji w ramach Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli dom posiada źródło ciepła
i spalania paliw uruchomione przed 1 lipca 2021 r. na zgłoszenie deklaracji mają
Państwo czas do 31 sierpnia 2022 r.
Jeżeli źródło ciepła / spalania paliw zostało uruchomione po 1 lipca 2021
r. deklaracje muszą Państwo złożyć w terminie 14 dni od uruchomienia źródła.
Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem strony internetowej
https://zone.gunb.gov.pl/ (jeżeli posiadają Państwo profil zaufany, podpis
elektroniczny lub e-dowód) lub w Urzędzie Miejskim w Lututowie (pokój 19,
21 lub 22) na podstawie deklaracji pobranej na stronie
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq
odpowiednio dla każdego typu budynku.
Instrukcja wypełnienia formularza A i B znajduje się na stronie internetowej
https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/instrukcja_-
_ceeb.pdf?393

                                                                       B U R M I S T R Z
                                                                       /-/ Marek Pikuła

ZARZĄDZENIE NR 48/2021 BURMISTRZA LUTUTOWA

[ 2021-09-15 ] Kategoria: Aktualności

                                   ZARZĄDZENIE NR 48/2021

BURMISTRZA LUTUTOWA

z dnia 15 września 2021 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Czuwamy ! Pamiętamy !

[ 2021-09-10 ] Kategoria: Aktualności

Od sierpnia 2021 roku Miejsko-Gminna Biblioteka w Lututowie rozpoczęła realizację projektu
pn. ,,Bitwa Pod Lututowem 1863 – zapomniane miejsce, zapomniani bohaterowie”.


Chodnik na ul. Złoczewskiej

[ 2021-09-06 ] Kategoria: Aktualności

Pragniemy poinformować o zakończonej inwestycji polegającej na ułożeniu chodnika wzdłuż drogi powiatowej na ul. Złoczewskiej w Lututowie. Wspólnie z powiatem wieruszowskim wykonano 600 m2  chodnika z kostki, wkład Gminy Lututów to około 36 tyś. zł co stanowi około 70% kosztów całej inwestycji. Wkład zarządcy drogi to około 17 tyś. zł w postaci przekazanej kostki.Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Spis Ludności Spis Ludności Spis Rolny Facebook Gmina Lututów Gmina monitorowana Link do strony internetowej Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Link do strony internetowej Profil Zaufany ZSR Lututów Program 500+ Serce pełne nakrętek
Oświata
Sport i kultura
M-GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy
Logo - Powiat Wieruszowski
Logo - LGD Wieruszów
Logo - Region Kultury
Logo - E-kalejdoskop
Logo - EKO-REGION
Logo - LDG Łódź
Logo - Lokomotywa po wiedzę
Logo - WFOSIGW
Logo - Kraszewski Komputery dla Bibliotek
Logo - Współorganizacja projektów kulturanych
Logo - Lokomotywa Kolorowa
Logo - Instytyt Książki
Logo - Łódzkie 2020
Logo - MKIDN
Logo - Maximus Broker
NCK
LOGO Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury 2021