Dziś jest: 25-05-2018
Zauważyłeś błąd? Masz sugestie jak ulepszyć naszą stronę? Pisz: gmina.lututow@gmail.com
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy
Informator gospodarczy

Projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Lututów”

- Wartość projektu 12 500 zł

- kwota dofinansowania – 10 000zł,

- Cele projektu:

„ Znaki drogowe są istotnym jak nie najważniejszym elementem systemu informacyjnego obowiązującym w przestrzeni publicznej. Nieprawidłowe oznakowanie lub jego całkowity brak powoduje niejednokrotnie duże utrudnienia w poruszaniu się jak i lokalizacji miejsca zdarzeń do których na czas muszą dojechać służby ratownicze takie jak straż pożarna, pogotowie ratunkowe czy policja. 

 Celem projektu jest więc stworzenie prawidłowego systemu oznakowania dróg na terenie gminy zmierzającym przede wszystkim do podniesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich jego uczestników.

Realizacja projektu pozwoli nie tylko  na wykonanie zaleceń Zespołu Kontroli Organizacji Ruchu czy postulatów mieszkańców ale przede wszystkim na podniesieniu standardów  bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Lututów.”

Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Oświata
Sport i kultura
GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy