Dziś jest: 25-05-2018
Zauważyłeś błąd? Masz sugestie jak ulepszyć naszą stronę? Pisz: gmina.lututow@gmail.com
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy
Informator gospodarczy

Przebudowa ( modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Kozub

W 2015 roku została wykonana przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych we  wsi Kozub na odcinku 730 metrów i szerokości 6,00 metrów
z poboczem. W ramach przebudowy drogi wykonano utwardzenie tłuczniem drogowym  całego odcinka drogi wraz z ułożeniem dywanika asfaltowego na szerokości 4 metrów.
Ogólny koszt zadania wynosił 230.000,00 złotych w tym spodziewane dofinansowanie z  Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi ( Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) w kwocie 56.460,00 złotych.
Galeria zdjęć:
Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Oświata
Sport i kultura
GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy