Dziś jest: 25-05-2018
Zauważyłeś błąd? Masz sugestie jak ulepszyć naszą stronę? Pisz: gmina.lututow@gmail.com
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy
Informator gospodarczy

OSP Niemojew

OSP Niemojew
Jeżopole 8
98-360 Lututów

Prezes Jadwiszczak Kazimierz
Wiceprezes-Naczelnik    Plewa Roman
Sekretarz Potomski Sylwester
Skarbnik Drzazga Marcin 
Zastępca Naczelnika Forjas Damian
Gospodarz Ciężkowski Andrzej
Członek Skotarski Łukasz
Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Oświata
Sport i kultura
GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy