Dziś jest: 25-05-2018
Zauważyłeś błąd? Masz sugestie jak ulepszyć naszą stronę? Pisz: gmina.lututow@gmail.com
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy
Informator gospodarczy

Informacje i publikacje

Gminny Ośrodek Kultury w Lututowie
Dyrektor: Aleksandra Kalus
Adres: ul. Wieruszowska 17
98-360 Lututów
Kontakt: (0 43) 87 14 103
Galerie i
archiwum
kliknij
Godziny
otwarcia:
Pon. - 11:00 - 14:00
Wt. - Pt. - 11:00 - 18:00
Biuro codziennie 9:00 - 17.00
Pisma sporządzone przez byłego dyrektora GOK, p. Wacława Zabłockiego:

- Ludzie z pasją z Lututowa
- 35 lecie istnienia GOK
- Działalność Ludowa Lututowa
- Niematerialne dziedzictwo Lututowa
- "Z nożem przez kulturę"
Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Oświata
Sport i kultura
GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy