Dziś jest: 25-05-2018
Zauważyłeś błąd? Masz sugestie jak ulepszyć naszą stronę? Pisz: gmina.lututow@gmail.com
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy
Informator gospodarczy

Herb Gminy LututówKozioł jest symbolem Lututowa od przynajmniej 600 lat. Najstarszym przedstawieniem, w którym występuje on jako symbol miasta, jest pieczęć Lututowa z roku 1532 (obecnie znajdująca się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie), na której znajdują się litery LVTOLTOV, a pod nimi wizerunek kozła zwróconego w lewo.
Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Oświata
Sport i kultura
GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy