Dziś jest: 25-05-2018
Zauważyłeś błąd? Masz sugestie jak ulepszyć naszą stronę? Pisz: gmina.lututow@gmail.com
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy
Informator gospodarczy

Przedszkole Publiczne w Lututowie

Nazwa szkoły:           Przedszkole Publiczne w Lututowie
Dyrektor: mgr Elżbieta Orzeł
Kontakt: (0-43) 8714-031
Adres: ul. Wieruszowska 18,
98-360 Lututów

Przedszkole Publiczne w Lututowie istnieje od 1947 roku. Jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Lututów, zlokalizowaną przy ul. Wieruszowskiej. W obecnym budynku znajdujemy się od 1988 roku.
Placówka czynna jest od godziny 6:30 do 16:00. Uczęszczają do niej dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Obecnie jest 87 dzieci. Pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej funkcjonują w nim 4 oddziały usytuowane w pięciu salach dydaktycznych. Budynek przedszkolny usytuowany jest w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz niedalekiej odległości od parku i kompleksu rekreacyjno-sportowego „ Orlik”, w którym znajduje się Fogloraj dla dzieci. Placówka posiada duży, przestronny ogród z podziałem na część z piaskownicą, drewniany zamek ze zjeżdżalnią, oraz oddzielona ścianą zieleni część z huśtawkami, bujakami, karuzelami. Ogród jest ogrodzony, otoczony zielenią i spełnia wymogi bezpieczeństwa. Przedszkole jest zamykane w czasie odbywania się zajęć objętych podstawą programową. Przedszkole Posiada certyfikat „Bezpieczne przedszkole”.

Budynek jest trzykondygnacyjny, z nowoczesną salą ruchową, gabinetem dyrektora, pokojem nauczycielskim, pomieszczeniami kuchennymi z zapleczem magazynowym. Sale znajdują się na parterze – 3 latki, pierwszym piętrze 4, 5- latki, biblioteka, pokój nauczycielski, oraz na drugim piętrze 6- latki i 5 latki, sala gimnastyczna, gabinet dyrektora.Posiadamy też salę z suchym basenem rehabilitacyjnym z kulkami, przedszkolną bibliotekę. Każda sala jest przestronna, bezpiecznie urządzona, wyposażona w zabawki, pomoce dydaktyczne, komputery, wszystko zgodne z zasadami zapewniającymi najwyższe bezpieczeństwo dzieci. Sala gimnastyczna wyposażona jest w nowoczesny sprzęt sportowy.
Przedszkole prowadzi działania wspierające wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci. Oferty zajęć są zgodne z podstawą programową i sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi dzieci, ich edukacji, wdrażaniu do samodzielności.
Dwa razy do roku wydajemy gazetkę przedszkolną” Z życia przedszkola” skierowaną do rodziców i dzieci. Propagowana jest również wśród partnerów zewnętrznych przedszkola. Prowadzimy Kronikę Wydarzeń Przedszkolnych. W naszym przedszkolu prowadzony jest” Klub Małego Europejczyka” ,którego działalność została zgłoszona do Komitetu integracji Europejskiej z siedzibą w Warszawie. Wydarzenia klubu rejestrujemy w Kronice Klubu Małego Europejczyka i gazetce przedszkolnej.
Nasze dzieci podejmują próby aktorskie poprzez wystawianie przedstawień teatralnych dla rodziców, kolegów i koleżanek z oddziałów przedszkolnych i klas I-III z terenu gminy Lututów.

Współpracujemy z instytucjami, Szkołami Podstawowymi, Gimnazjum, Zespołem Szkół Rolniczych. Organizujemy „Tydzień Otwarty” dla dzieci i rodziców ,dla przyszłych kandydatów na przedszkolaków.
Bierzemy czynny udział w akcjach ogólnopolskich: uczestniczymy w prowadzeniu akcji charytatywnych typu zbieranie baterii -organizowanej przez „Reba” –Organizację Odzysku S.A., „ Góra Grosza” organizowanej przez Ogólnopolską Akcję Towarzystwa „ Nasz Dom”, „ Sprzątanie Świata”, „ Cała Polska czyta dzieciom”, oraz „Zbieranie nakrętek”. Rodzice aktywnie uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących zarówno działań organizacyjnych jak i realizacji procesu wspomagania i rozwoju dzieci.

Przedszkole współpracuje z Gminną Biblioteką Publiczną i Gminnym Ośrodkiem Kultury uczestnicząc w warsztatach z udziałem dzieci, rodziców.
Placówka bierze udział w ogólnopolskich ,wojewódzkich, powiatowych i gminnych konkursach plastyczno –wokalnych. Sami jesteśmy organizatorami licznych konkursów o charakterze gminnym i wewnątrzprzedszkolnych.
Placówka nasza cieszy się dobrą opinią w środowisku, gdyż dominuje w niej troska o edukację, dobro dziecka, jego bezpieczeństwo, zdrowie fizyczne. Nasze działania promujemy w prasie powiatowej poprzez umieszczanie przez nas pisanych artykułów i zamieszczanych zdjęć.
Galeria zdjęć:
Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Oświata
Sport i kultura
GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy