MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityce prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym lututowgmina.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Dziś jest: 21-06-2024
na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lututów"
Urząd Miejski
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Informator gospodarczy

Regulamin HOTSPOT

Akceptacja poniższego regulaminu jest niezbędna do skorzystania z usługi HOTSPOT

Regulamin korzystania z usługi HOTSPOT (bezpłatny dostęp do internetu)

 1. Urząd Gminy w Lututowie umożliwia osobom znajdującym się na terenie miejscowości Lututów (zwanych dalej Użytkownikami) bezprzewodowy dostęp do świadczonych przez innych operatorów usługi dostępu do sieci Internet.
 2. Usługa jest świadczona w pobliżu Urzędu Gminy Lututów.
 3. Dostęp do Internetu ma charakter niekomercyjny.
 4. Do podłączenia urządzenia przenośnego Użytkownika do punktu sieci bezprzewodowej wymagane jest posiadanie urządzeń radiowych Wi-Fi, zgodnych ze standardem 802.11b lub 802.11g.
 5. Maksymalna przepustowość łącza na jednego Użytkownika wynosi: 256kb/s (wysyłanie), 256 kb/s (pobieranie).
 6. Każda nawiązana sesja zostanie automatycznie rozłączona po upływie 60 minut. Miesięczny limit transferu danych to 750 MB dla jednego urządzenia
 7. Ze względów bezpieczeństwa i wydajności sieci nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.
 8. Urząd Gminy w Lututowie nie prowadzi bezpośredniego wsparcia dla użytkowników sieci w zakresie zakupu i konfiguracji kart radiowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń użytkownika z infrastrukturą hotspotów.
 9. Urząd Gminy w Lututowie nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak pokrycia radiowego sieci w wyznaczonych miejscach ani za obniżenie przepustowości łącza.
 10. Użytkownikowi usługi HOTSPOT zabrania się w szczególności:
  • wykorzystywania połączenia internetowego do działań niezgodnych z prawem,
  • udostępniania oraz pobierania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej nie należącym do Użytkownika,
  • udostępniania oraz pobierania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
  • udostępniania oraz pobierania z sieci, bez zgody twórców, materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.),
  • udostępnianie treści pornograficznych, propagujących nienawiść rasową, poniżających, naruszających godność człowieka itp.,
  • wykorzystywanie dostępu w celu masowego rozsyłania niezamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym,rozpowszechnianie wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych Użytkowników usługi, usiłowanie uzyskania dostępu do wszelkich zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawniony,omijanie zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym,
  • korzystanie z aplikacji P2P,
  • dalsze udostępnianie sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów, proxy itp.,
  • uruchamianie serwerów usług na urządzeniach podłączonych do punktów hotspot,
  • wszelkich innych działań, które mogą zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania sieci i jej Użytkowników.
 11. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie Urząd Gminy w Lututowie zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zablokowania dostępu do usługi.
 12. Urząd Gminy w Lututowie nie ponosi odpowiedzialności za dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika przy pomocy usługi HOTSPOT.
 13. Urząd Gminy w Lututowie nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z usługi HOTSPOT.
 14. Urząd Gminy w Lututowie nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wyrządzone z winy Użytkownika usługi HOTSPOT.
 15. Użytkownik we własnym zakresie podejmuje decyzje dotyczące zabezpieczenia swojego urządzenia przed niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz posiadanego oprogramowania antywirusowego. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób w jaki wykorzystuje dostęp do usługi z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem
 16. Wszelkie uwagi dotyczące działania usługi HOTSPOT można zgłaszać pod adresem: gmina.lututow@gmail.com
 17. Urząd Gminy w Lututowie zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 18. Nieznajomość Regulaminu przez Użytkownika nie zwalnia go z odpowiedzialności za podejmowane działania niezgodne z regulaminem.
Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Spis Ludności Profilaktyka jodowa Zgłaszanie kandydatów na ławników Program Czyste Powietrze Pomoc Ukrainie Facebook Gmina Lututów Gmina monitorowana Link do strony internetowej Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Link do strony internetowej Profil Zaufany ZSR Lututów Program 500+ Serce pełne nakrętek
Oświata
Sport i kultura
M-GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy
Logo - Powiat Wieruszowski
Logo - LGD Wieruszów
Logo - Region Kultury
Logo - E-kalejdoskop
Logo - EKO-REGION
Logo - LDG Łódź
Logo - Lokomotywa po wiedzę
Logo - WFOSIGW
Logo - Kraszewski Komputery dla Bibliotek
Logo - Współorganizacja projektów kulturanych
Logo - Lokomotywa Kolorowa
Logo - Instytyt Książki
Logo - Łódzkie 2020
Logo - MKIDN
Logo - Maximus Broker
NCK
LOGO Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury 2021
Logo Poznaj Polskę
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
EtnoPolska
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki - Plantacja kultury w Lututowie
LOGO Kuratorium Oświaty w Łodzi
LOGO Mini
LOGO ETNO POLSKA 2023
Logo Cyfrowa Gmina
Remont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w LututowieRemont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w Lututowie