MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityce prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym lututowgmina.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Dziś jest: 21-07-2024
na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lututów"
Urząd Miejski
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Informator gospodarczy

Matematyka -super sprawa to nauka i zabawa

Miło nam Państwa poinformować, że mFundacja przyznała grant dla Przedszkola Publicznego w Lututowie w pilotażowej edycji programu „Rosnę z matematyką" w kwocie 4951,70 zł, realizowanego pod nazwą „Matematyka super sprawa – to nauka i zabawa". Programem jest objętych 50 dzieci 6-5 letnich z grupy „Liski" i „Wiewiórki".

Celem programu jest rozwijanie i nabywanie umiejętności matematycznych poprzez zabawę, wykorzystanie umiejętności matematycznych w życiu codziennym z praktycznym zastosowaniem oraz włączenie rodziców i innych osób z najbliższego otoczenia dzieci w rozwijanie ich kompetencji matematycznych w życiu codziennym. Projekt jest realizowany w miesiącach luty i marzec . Program rozpoczął się pedagogizacją rodziców "Matematyka z maluchem" oraz został zbadany poziom wiedzy matematycznej dzieci w diagnozie wstępnej. W ramach projektu odbyły się zajęcia z wykorzystaniem ekologicznych liczmanów, w całym przedszkolu powstały kąciki matematyczne. Dzieci zwiedziły Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie. Celem wycieczki było zapoznanie dzieci z wartością pieniądza, praktycznym przeliczaniem pieniędzy i jego sposobami oraz zapoznanie z pracą w tym zawodzie. W poszukiwaniu matematyki w literaturze odbyła się wycieczka do Biblioteki Miejskiej w Lututowie. Obecnie dzieci wraz z rodzicami przygotowują gry matematyczne, które wykorzystamy na zajęciach w przedszkolu. Projekt zakończy się diagnostycznym testem końcowym dzieci, dzięki któremu porównamy uzyskany poziom wiedzy.
W styczniu na terenie Przedszkola Publicznego w Lututowie rozpoczęły się zajęcia w związku z realizowanym projektem „Multimedia super sprawa to nauka i zabawa” dofinansowanym przez fundację BGK. Projektem objęte jest 45 dzieci. Celem projektu jest wprowadzenie nowatorskich metod w zakresie stymulowania rozwoju oraz wszechstronne rozwijanie kompetencji dzieci, w tym zapoznanie z nowymi technologiami, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci oraz umożliwienie dzieciom i ich rodzicom dostępu do specjalistów oraz promowanie nowych technologii na terenie gminy, propagowanie i promocja w środowisku lokalnym. Z otrzymanych środków zakupiliśmy dywan interaktywny , tablicę multimedialną z projektorem oraz robota Dash. Nauczyciele odbyli szkolenie nt. „ Innowacyjne metody nauczania programowania dla przedszkolaków z wykorzystaniem robota Dash.” oraz „Nauka przez zabawę –dywan interaktywny FlySky w przedszkolu , tablica interaktywna.” Rodzice brali udział w szkoleniu i zostali zapoznani z etapami projektu. Czas realizacji projektu: styczeń – czerwiec.2022. Dzięki realizacji projektu dzieci zapoznały się z nowatorskimi metodami w zakresie stymulowania rozwoju, korzystały z tablicy multimedialnej, dywanu interaktywnego, robota Dash, miały możliwość spotkania się z różnymi specjalistami, rozwijały swoje zainteresowania m. in. twórcze, zajęcia wzbudziły wielkie zainteresowanie, dzieci z chęcią korzystają z urządzeń interaktywnych. Z żalem musimy stwierdzić, że projekt dobiega końca, ale po wakacjach urządzenia zostaną wykorzystane w dalszej edukacji dzieci.

Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Spis Ludności Profilaktyka jodowa Zgłaszanie kandydatów na ławników Program Czyste Powietrze Pomoc Ukrainie Facebook Gmina Lututów Gmina monitorowana Link do strony internetowej Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Link do strony internetowej Profil Zaufany ZSR Lututów Program 500+ Serce pełne nakrętek
Oświata
Sport i kultura
M-GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy
Logo - Powiat Wieruszowski
Logo - LGD Wieruszów
Logo - Region Kultury
Logo - E-kalejdoskop
Logo - EKO-REGION
Logo - LDG Łódź
Logo - Lokomotywa po wiedzę
Logo - WFOSIGW
Logo - Kraszewski Komputery dla Bibliotek
Logo - Współorganizacja projektów kulturanych
Logo - Lokomotywa Kolorowa
Logo - Instytyt Książki
Logo - Łódzkie 2020
Logo - MKIDN
Logo - Maximus Broker
NCK
LOGO Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury 2021
Logo  Poznaj Polskę
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
EtnoPolska
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki - Plantacja kultury w Lututowie
LOGO Kuratorium Oświaty w Łodzi
LOGO Mini
LOGO ETNO POLSKA 2023
Logo Cyfrowa Gmina
Remont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w LututowieRemont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w Lututowie
Infrastruktura Sportowa Plus