MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityce prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym lututowgmina.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Dziś jest: 21-07-2024
na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lututów"
Urząd Miejski
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Informator gospodarczy

Dwór w Świątkowicach

Wieś Świątkowice nie była rodową własnością znacznej szlacheckiej rodziny lecz często przechodziła z rąk do rąk co nie sprzyjało jakimś większym inwestycjom gospodarczym. Ostatecznie prawdopodobnie w II- giej połowie XVIII wieku przechodzi na własność rodziny Taczanowskich jest to zapewne mniej znaczna gałąź rodu Taczanowskich herbu Janina mająca swe dobra w byłym województwie kaliskim. Prawdopodobnie wówczas zostaje wybudowanyzabytkowy XVIII wieczny dwór będący jednym z najcenniejszych zabytków architektury drewnianej w Polsce. W 1871 roku ówczesny folwark Świątkowice zostaje rozdzielony na dwa , z których większy/obejmujący również park i dwór/ zawierał 300 mórg w tym 30 mórg lasu i 53 morgi łąki, była więc to średnia, a raczej mała własność szlachecka. W tym czasie majątek przechodzi we władanie rodziny Ciemniejewskich herbu Prawdzie znanej i szeroko rozrodzonej na Mazowszu. Przeprowadzony zostaje wówczas remont dworu – dobudowa portyku, a następnie renowacja parku. W 1912 roku właścicielką majątku jest Józefa Ciemniejewska, która włada nim do II – wojny światowej. Po ustaniu działań wojennych w 1945 roku majątek został rozparcelowany na mocy ustawy o reformie rolnej, a resztówka po krótkim okresie podlegała Państwowym Nieruchomościom Ziemskim i została przekazana Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Białej. W 1955 roku obiekt zostaje przekazany Gromadzkiej Radzie Narodowej w Świątkowicach i zostaje tu zlokalizowana szkoła podstawowa. Po zlikwidowaniu Gromadzkich Rad Narodowych dwór i park obejmuje Urząd Gminy w Białej, a następnie Gmina Lututów, w której władaniu pozostał do końca 1990 roku. Dwór jako cenny zabytek architektury drewnianej typowy przykład klasycznego dworu szlacheckiego był kilkakrotnie remontowany pod nadzorem służb konserwatorskich w ubiegłych latach. Po raz pierwszy w 1952 roku przeprowadzono drobne prace konserwacyjne. Poważniejsze prace remontowe wykonano w 1955 roku dostosowując dwór do wymagań budynku szkolnego. Kapitalny remont przeprowadzono w latach 1963 – 1965, zniszczoną konstrukcję drewnianą zastąpiono murem ceglanym zachowując dwuspadowy dach i zewnętrzny wygląd budynku. Do chwili obecnej pozostaje jako własność prywatna /Rep.A.Nr 3404/90 z dnia 22 lipca 1998r/i ponownie w latach 1998 – 2000 dokonano kapitalnego remontu obiektu. Istniejący dwór jest budowlą barokową, zbudowana na planie prostokąta, dwutraktowa z portykiem wspartym na dwóch parach profilowych słupów, przykryta dachem czterospadowym łamanym polskim, krytym gontem. Układ wnętrza pomieszczeń amfidalny. Poddasze niemieszkalne. Wejście główne od strony wschodniej – portytk wysunięty przed lico elewacji zwieńczony trójkątnym tympononem, jest przykładem pięknego staropolskiego dworu.

Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Spis Ludności Profilaktyka jodowa Zgłaszanie kandydatów na ławników Program Czyste Powietrze Pomoc Ukrainie Facebook Gmina Lututów Gmina monitorowana Link do strony internetowej Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Link do strony internetowej Profil Zaufany ZSR Lututów Program 500+ Serce pełne nakrętek
Oświata
Sport i kultura
M-GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy
Logo - Powiat Wieruszowski
Logo - LGD Wieruszów
Logo - Region Kultury
Logo - E-kalejdoskop
Logo - EKO-REGION
Logo - LDG Łódź
Logo - Lokomotywa po wiedzę
Logo - WFOSIGW
Logo - Kraszewski Komputery dla Bibliotek
Logo - Współorganizacja projektów kulturanych
Logo - Lokomotywa Kolorowa
Logo - Instytyt Książki
Logo - Łódzkie 2020
Logo - MKIDN
Logo - Maximus Broker
NCK
LOGO Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury 2021
Logo  Poznaj Polskę
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
EtnoPolska
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki - Plantacja kultury w Lututowie
LOGO Kuratorium Oświaty w Łodzi
LOGO Mini
LOGO ETNO POLSKA 2023
Logo Cyfrowa Gmina
Remont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w LututowieRemont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w Lututowie
Infrastruktura Sportowa Plus