MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityce prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym lututowgmina.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Dziś jest: 21-07-2024
na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lututów"
Urząd Miejski
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Informator gospodarczy

Otwarcie Ekopracowni

14 października 2016 roku odbyło się w naszej szkole uroczyste otwarcie ekopracowni, którego dokonał przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pan  Ryszard Książczyk w towarzystwie wójta gminy Lututów- pana Marka Pikuły i dyrektor naszej szkoły – pani Renaty Pagacz.   W uroczystości uczestniczyli również zaproszeni goście: emerytowani dyrektorzy i nauczyciele naszej szkoły, dyrektor Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie - pani Maria Hącel, radna gminy Lututow - pani Ewa Perdek, przedstawiciele Rady Rodziców – panie Marzena Nowińska i Katarzyna Hombek oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Iga Grzesiak.

Pracownia powstała w ramach konkursu na dofinansowanie zadań z dziedziny Edukacji Ekologicznej pn. „Nasza Eko-pracownia” dzięki wysokiej dotacji WFOŚiGW w Łodzi wspartej środkami własnymi szkoły oraz dzięki pomocy Gminy Lututów. Całość inwestycji wyniosła – 39802,00 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi – 33152,00 zł i udział własny  - 6650,00 zł.

http://www.zainwestujwekologie.pl

Nowe meble, ławki oraz krzesła postawione wśród odnowionych, czystych ładnie pomalowanych ścian z fototapetą sprawiają, że sala nr 17, w której utworzono EKOPRACOWNIĘ jest teraz przytulniejsza, barwniejsza i radośniejsza. Efekt ten potęgują nowe energooszczędne lampy, tablica interaktywna, projektor, laptop, specjalistyczne mikroskopy, czy nowe globusy. Niezastąpionymi pomocami dydaktycznymi są zakupione modele, stacja pogody, mapy czy rośliny zielone. Są one szczególnie atrakcyjne w realizacji treści programowych o charakterze ekologicznym, przyrodniczym czy geograficznym. Aby efekty nauczania i wychowania w SP w Lututowie były jak najlepsze, szkoła stara się perspektywicznie planować zadania związane z unowocześnianiem oraz uatrakcyjnianiem zajęć dydaktycznych.

Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu pracowni  realizacja takich celów jak:

  • pogłębianie wiedzy ekologicznej i uświadamianie uczniom poczucia odpowiedzialności za stan środowiska,
  • określenie reguł, których przestrzeganie zapewni przyrodzie niezmieniony stan a człowiekowi umożliwi korzystanie z jej zasobów,
  • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i dociekliwości poznawczej poprzez przeprowadzanie doświadczeń i obserwacji (także w terenie),
  • umożliwienie poznawania przyrody dzieciom ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi  oraz młodzieży szczególnie uzdolnionej w zakresie przedmiotów przyrodniczych,

będzie w pełni możliwa. Edukacja ekologiczna będzie miała formę niezwykle ciekawą i przyjemną dla uczniów, co wpłynie na wzrost ich motywacji do nauki.

            Kolejnym atutem ekopracowni jest także wielofunkcyjny zestaw multimedialny z tablicą interaktywną wraz z oprogramowaniem. Dzięki takiemu wyposażeniu możliwa będzie projekcja różnych filmów i prezentacji multimedialnych na wszystkich przedmiotach przyrodniczych. Pracownia wyposażona jest w mikroskopy, których wykorzystanie na lekcjach przyrody, zajęciach koła  ekologicznego zwiększy atrakcyjność i  będzie sprzyjać lepszemu zapamiętywaniu wiadomości oraz da możliwość dokładnego poznania budowy organizmów żywych. Na  ścianach umieszczona została fototapeta przedstawiająca leśny krajobraz.

Nowa ekopracownia umożliwia  uczniom przeprowadzanie ciekawych i inspirujących doświadczeń oraz realizacji różnych projektów badawczych z możliwością samodzielnego przedstawiania prezentacji multimedialnych. Pozwala docenić bogactwo i walory przyrodnicze gminy i okolic, a także uzmysławia konieczność dbania o środowisko, w którym żyjemy.

 

Opracowały:  Maria Markowska / Justyna Kokot

Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Spis Ludności Profilaktyka jodowa Zgłaszanie kandydatów na ławników Program Czyste Powietrze Pomoc Ukrainie Facebook Gmina Lututów Gmina monitorowana Link do strony internetowej Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Link do strony internetowej Profil Zaufany ZSR Lututów Program 500+ Serce pełne nakrętek
Oświata
Sport i kultura
M-GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy
Logo - Powiat Wieruszowski
Logo - LGD Wieruszów
Logo - Region Kultury
Logo - E-kalejdoskop
Logo - EKO-REGION
Logo - LDG Łódź
Logo - Lokomotywa po wiedzę
Logo - WFOSIGW
Logo - Kraszewski Komputery dla Bibliotek
Logo - Współorganizacja projektów kulturanych
Logo - Lokomotywa Kolorowa
Logo - Instytyt Książki
Logo - Łódzkie 2020
Logo - MKIDN
Logo - Maximus Broker
NCK
LOGO Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury 2021
Logo  Poznaj Polskę
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
EtnoPolska
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki - Plantacja kultury w Lututowie
LOGO Kuratorium Oświaty w Łodzi
LOGO Mini
LOGO ETNO POLSKA 2023
Logo Cyfrowa Gmina
Remont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w LututowieRemont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w Lututowie
Infrastruktura Sportowa Plus