MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityce prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym lututowgmina.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Dziś jest: 25-05-2024
na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lututów"
Urząd Miejski
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Informator gospodarczy

Aktualności / Inwestycje planowane / Realizowane

[ 2023-06-27 ]

[ 2023-05-10 ]


Wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymiana instalacji solarnej oraz modernizacja istniejącego węzła ciepłowniczego poprzez instalację pomp ciepła zasilających w ciepło budynki użyteczności publicznej.


[ 2023-04-28 ]

Inwestycja będzie polegała na rozbiórce istniejącego budynku SUW z wyposażeniem technologicznym i elektrycznym. Budowie budynku SUW , naziemnych obudów studni głębinowych wraz z wyposażeniem, dwukomorowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej , neutralizatora ścieków,  zbiornika bezodpływowego szamba, budowie i przebudowie sieci/ przyłączy między obiektowych, budowie instalacji oświetlenia terenu, instalacji elektrycznej i AKPiA +PV, wykonanie utwardzeń terenu i ogrodzenia terenu .


[ 2023-04-05 ]

Przebudowy i remonty dróg polegać będą na wyrównaniu istniejącej nawierzchni. Wykonaniu nawierzchni ścieralnej (mineralno-asfaltowej) po uprzednim skropieniu nawierzchni drogowej bitumem oraz utwardzeniu poboczy.


[ 2022-10-03 ]
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie na ul. Piaski, ul. Wieluńskiej i ul. Złoczewskiej polegać będzie na budowie sieci grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami i przyłączami kanalizacyjnymi dla odbiorców


[ 2022-09-27 ]

Wyrównanie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego z nadaniem dwustronnego spadku optymalną mieszanką kruszywa łamanego  na szer. 5,0 m na długości 970m. Wykonaniu nawierzchni ścieralnej (mineralno-asfaltowej) po uprzednim skropieniu nawierzchni drogowej bitumem oraz utwardzeniu poboczy.


[ 2022-04-22 ]

Przebudowa dróg polegać będzie na wyrównaniu istniejącej nawierzchni. Wykonaniu nawierzchni ścieralnej (mineralno - asfaltowej)po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu nawierzchni drogowej bitumem oraz utwardzeniu poboczy.


[ 2022-02-28 ]

[ 2022-01-31 ]

Inwestycje zrealizowane

[ 2021-11-19 ]
Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lututowie filia w Niemojewie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej.” – dofinasowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Cel projektu: poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego.

Ogólny zakres prac:

- docieplenie przegród zewnętrznych

- wymiana stolarki okiennej

- wymiana oświetlenia podstawowego (żarowych i fluoroscencyjnych na nowe wysokowydajne i energooszczędne)

- modernizacja systemu grzewczego (montaż nowego źródła ciepła, nowej instalacji grzewczej, nowych grzejników stalowych)

- montaż paneli fotowoltaicznych oraz roboty towarzyszące.


                        


Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Spis Ludności Profilaktyka jodowa Zgłaszanie kandydatów na ławników Program Czyste Powietrze Pomoc Ukrainie Facebook Gmina Lututów Gmina monitorowana Link do strony internetowej Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Link do strony internetowej Profil Zaufany ZSR Lututów Program 500+ Serce pełne nakrętek
Oświata
Sport i kultura
M-GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy
Logo - Powiat Wieruszowski
Logo - LGD Wieruszów
Logo - Region Kultury
Logo - E-kalejdoskop
Logo - EKO-REGION
Logo - LDG Łódź
Logo - Lokomotywa po wiedzę
Logo - WFOSIGW
Logo - Kraszewski Komputery dla Bibliotek
Logo - Współorganizacja projektów kulturanych
Logo - Lokomotywa Kolorowa
Logo - Instytyt Książki
Logo - Łódzkie 2020
Logo - MKIDN
Logo - Maximus Broker
NCK
LOGO Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury 2021
Logo  Poznaj Polskę
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
EtnoPolska
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki - Plantacja kultury w Lututowie
LOGO Kuratorium Oświaty w Łodzi
LOGO Mini
LOGO ETNO POLSKA 2023
Logo Cyfrowa Gmina
Remont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w LututowieRemont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w Lututowie