MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityce prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym lututowgmina.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Dziś jest: 25-05-2024
na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lututów"
Urząd Miejski
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Informator gospodarczy

Historia Gminy Lututów


 

Lututów, którego pierwotna nazwa brzmiała LUTÓW, był średniowieczną osadą szlachecką w Ziemi Wieluńskiej. Pierwsze zapiski odnośnie tego obszaru pochodzą z 1371 roku. Nazwa Lututów brzmiała wówczas LUTHULDISTATH (Lutoldsztad), co należy tłumaczyć jako „miasto Lutolda” Lutold de Wierusz z Munstenbergu uważany jest powszechnie za założyciela osady, a miejscowość zawdzięcza mu swoją nazwę i herb. Dzięki staraniom Bieniasza Wierusza, Lututów na początku XV wieku (rok 1405 lub 1406) otrzymał prawa miejskie. Opis ówczesnego miasta znajduje się w „Lututowskiej Księdze Metrykalnej” z I połowy XVII wieku. Według tego źródła w Lututowie funkcjonowało wówczas: 24 jatki mięsne, 20-tu piekarzy, 20-tu szewców i 24 sukienników. 7 kwietnia 1407 roku król Władysław Jagiełło nadał miastu dokument zezwalający na odbywanie targów, które skupiały życie gospodarcze okolicy. Pomyślność Lututowa oparta była więc na rozwoju rzemiosła i rolnictwa. W roku założenia miasta Bieniasz Wierusz erygował i uposażył parafię w Lututowie, przy której w późniejszym czasie funkcjonowały szpital i szkoła elementarna.

Rozwój miast Ziemi Wieluńskiej, w tym również naszej miejscowości zostaje zahamowany w XVII wieku. O degradacji Lututowa zadecydował długotrwały proces na który składały się pożary, przemarsze wojsk, wojny, epidemie. W dokumentach z początku XVIII wieku mówi się o Lututowie już wyłącznie jako o wsi. Rok 1720 uważa się powszechnie jako datę utraty praw miejskich przez Lututów.

Wraz z ustanowieniem Królestwa Polskiego, w 1816 roku następuje próba erygowania miasta przez ówczesnego właściciela dóbr lututowskich, Alojzego Prospera Biernackiego. Mimo zabiegów zakrojonych na szeroką skalę próba ta zakończyła się jednak fiaskiem. Miał jednak Alojzy Biernacki jeszcze jedną nie mniej ważną zasługę dla naszej miejscowości. W roku 1817 własnym kosztem założył w Lututowie Niższą Szkołę Rolniczą dla 60-ciu uczniów. Była to pierwsza szkoła rolnicza na terenie Królestwa Polskiego. Bezpośrednim sukcesorem tradycji oświaty rolniczej na naszym terenie jest funkcjonujący obecnie Zespół Szkół Rolniczych o licznych profilach kształcenia stacjonarnego i zaocznego. Doskonałe wyposażenie w/w placówki spowodowało, że od roku 1998 utworzyła tu swój odział zamiejscowy Wrocławska Akademia Rolnicza. Jednak w związku ze zmianami strukturalnymi w samej uczelni w roku 2006 oddział zamknięto.

Zabiegi następnego właściciela Lututowa - Stanisława Biernackiego - o przywrócenie miejscowości praw miejskich, uwieńczone zostały sukcesem. W roku 1843 Lututów zaliczony został do miast prywatnych V rzędu. Jednocześnie miasto otrzymało prawo do odbywania targów w poniedziałek i 110 jarmarków w roku.

15 czerwca 1863 roku miała miejsce pod Lututowem jedna z większych bitew Powstania Styczniowego. Wojska carskie pod dowództwem Pomierancowa rozbiły oddział powstańczy Antoniego Korotyńskiego. Rannych powstańców umieszczono we dworze Taczanowskich ,a poległych pochowano we wspólnej mogile na lututowskim cmentarzu. Mogiła, jak i miejsce bitwy są otaczane czcią przez młodzież, władze i społeczność naszej gminy.

W 1870 roku wszystkie miasta Ziemi Wieluńskiej za wyjątkiem Wielunia zostały pozbawione przez władze carskie praw miejskich. Akt ten traktowany jest jako represje popowstaniowe władz rosyjskich. Lututów powtórnie utracił prawa miejskie i dotychczas ich nie odzyskał. Zachował jednak wygląd i charakter miasteczka bez praw miejskich.
Obecnie Lututów jest siedzibą władz gminy, parafii, szkoły podstawowej, gimnazjum oraz wspomnianego wcześniej Zespołu Szkół Rolniczych. Od 1999 roku jest również siedzibą Rejonowego Banku Spółdzielczego, którego korzenie sięgają 1924 roku. W 2003 roku minęła setna rocznica utworzenia w Lututowie Ochotniczej Straży Pożarnej, przy której praktycznie od założenia działa orkiestra dęta towarzysząca wszystkim oficjalnym wydarzeniom państwowym i kościelnym.

Pliki do pobrania:
Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Spis Ludności Profilaktyka jodowa Zgłaszanie kandydatów na ławników Program Czyste Powietrze Pomoc Ukrainie Facebook Gmina Lututów Gmina monitorowana Link do strony internetowej Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Link do strony internetowej Profil Zaufany ZSR Lututów Program 500+ Serce pełne nakrętek
Oświata
Sport i kultura
M-GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy
Logo - Powiat Wieruszowski
Logo - LGD Wieruszów
Logo - Region Kultury
Logo - E-kalejdoskop
Logo - EKO-REGION
Logo - LDG Łódź
Logo - Lokomotywa po wiedzę
Logo - WFOSIGW
Logo - Kraszewski Komputery dla Bibliotek
Logo - Współorganizacja projektów kulturanych
Logo - Lokomotywa Kolorowa
Logo - Instytyt Książki
Logo - Łódzkie 2020
Logo - MKIDN
Logo - Maximus Broker
NCK
LOGO Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury 2021
Logo  Poznaj Polskę
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
EtnoPolska
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki - Plantacja kultury w Lututowie
LOGO Kuratorium Oświaty w Łodzi
LOGO Mini
LOGO ETNO POLSKA 2023
Logo Cyfrowa Gmina
Remont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w LututowieRemont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w Lututowie