MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityce prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym lututowgmina.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Dziś jest: 21-06-2024
na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lututów"
Urząd Miejski
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Informator gospodarczy

Szkoła Podstawowa w Lututowie im. Powstańców 1863 roku

Nazwa szkoły:           Szkoła Podstawowa w Lututowie im. Powstańców 1863 roku.
Dyrektor: mgr Małgorzata Kipigroch
W-ce Dyrektor mgr Grażyna Zaustowicz
Kontakt:

43 871-41-64

Adres: ul.Wieruszowska 28a
98-360 Lututów
www http://splututow.szkolnastrona.pl/


Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 r. w Lututowie

 

     Pierwsze wzmianki o powstaniu szkoły parafialnej w Lututowie pojawiły się w II połowie XVII wieku. Plac pod budowę budynku szkoły był darowizną Jana Biskupskiego z Rudnik, cześnika sieradzkiego, który w tamtych czasach był dzierżawcą i dziedzicem Lututowa.

 

     Z biegiem lat szkoła ulegała zmianom i przekształceniom. Przed I wojną światową istniała szkoła czteroklasowa, którą w roku 1921- przy pomocy społeczeństwa Lututowa- rozbudował i powiększył ówczesny jej kierownik pan Kazimierz Cichecki. Mieściła się ona w budynku przy ul. Złoczewskiej. Następnie stała się siedmioklasową szkołą powszechną.

     

     W czasie II wojny światowej rolę powszechnej szkoły przejęło tajne nauczanie. Do dziś wspominane są nazwiska trzech nauczycielek, które wbrew zakazowi Niemców kontynuowały nauczanie. Były to panie: Stefania Krysińska, Alicja Ignasiak, Helena Jasyk. Zajęcia odbywały się w prywatnych domach nauczycielek i trwały do stycznia 1945 r.

 

     Po II wojnie światowej , z uwagi na dużą liczbę uczniów, konieczne było rozbudowanie szkoły. Pozyskano dodatkowy budynek przy ulicy Gimnazjalnej. Tak więc klasy I-V zajmowały dawne pomieszczenia przy ul. Złoczewskiej, a klasy VI-VIII nowe przy ul. Gimnazjalnej.

 

     Dzięki staraniom ówczesnego kierownika szkoły- pana Czesława Jasianka, rodziców, lokalnych władz i mieszkańców, postanowiono wybudować nowy gmach szkolny. Szkoła Podstawowa w Lututowie przy ul. Wieruszowskiej 28a została oddana do pełnienia funkcji dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej w 1975 roku.

 

     Pierwszym Gminnym Dyrektorem Szkół oraz Szkoły Podstawowej w Lututowie był pan mgr Czesław Jasianek a zastępcami pan Zygmunt Bartoszek i pan mgr Zbigniew Wołk. Następnie Gminnym Dyrektorem Szkół i Dyrektorem Szkoły w Lututowie został pan mgr Zbigniew Wołk,   a jego zastępcami: pan Stanisław Kolankowski i pani Teresa Rozmarynowska, po niej funkcję objął pan Mieczysław Kuźnik. Po reorganizacji szkół powołano Gminnego Inspektora Szkół, którym został pan mgr Zbigniew Wołk, Dyrektorem Szkoły w Lututowie został pan Stanisław Kolankowski, a jego zastępcą pan Resław Redkiewicz. Kolejnymi dyrektorami byli: pan mgr Jerzy Kurczewski, z-cą pani mgr Halina Kuźnik. W 1995 r. funkcję  dyrektora objęła pani mgr Kazimiera Chrobot, zastępcą została pani mgr Halina Kuźnik. Następnym dyrektorem została pani mgr Dorota Bartoszek, a jej zastępcą pani mgr inż. Ewa Nawrocka. Kolejnym Dyrektorem była Pani mgr Renata Pagacz, zastępcą dyrektora Pani mgr Katarzyna Rosińska. Obecnie funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lututowie pełni Pani mgr Małgorzata Kipigroch, a zastępcą jest Pani mgr Grażyna Zaustowicz.

 

     9 maja 1992 roku odbyło się uroczyste nadanie Sztandaru Szkole Podstawowej w Lututowie.

 

     11 listopada 2000r. nastąpił akt nadania Szkole Podstawowej w Lututowie imienia Powstańców 1863r. Upamiętniając wydarzenia okresu Powstania Styczniowego a szczególnie lokalną bitwę, która miała miejsce w Piaskach pod Lututowem w dniu 15 czerwca 1863 roku, Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Społeczność Uczniowska Szkoły Podstawowej w Lututowie podjęła uchwałę, aby nadać swojej szkole imię Powstańców 1863 roku.

 

     Na przestrzeni lat szkoła nasza może pochwalić się wieloma osiągnięciami dydaktyczno- wychowawczymi swoich uczniów, którzy byli laureatami i finalistami konkursów przedmiotowych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, zwycięzcami w zawodach sportowych.

 

     Szkoła zrealizowała szereg projektów edukacyjnych, które cieszyły się wielkim zainteresowaniem uczniów, rodziców i zaproszonych gości takich jak: „Tydzień regionalizmu”, „Piosenka łączy pokolenia”, „Festiwal bajek”, „Wielkanocne zwyczaje”, „Ratujemy, uczymy ratować”, „ Bliżej Europy”, „ Warzywa, owoce są na 5”, „ Bezpieczny Internet”, „ Polubić czytanie”, „Stań po zielonej stronie mocy”, „Szklanka mleka”, „Owoce i warzywa”, „Niezwykli bohaterowie książek Kornela Makuszyńskiego”, Janusz Korczak - obrońca praw dziecka”, „Nałogom – NIE!”, „ Żyjmy zdrowo”. Uczestniczyła w akcjach: „ Góra grosza”, „Jabłko- cytryna”, zbiórkach makulatury, kapsli.

 

     Tradycją szkoły są apele i uroczystości organizowane z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego oraz lokalnej bitwy z tego okresu we wsi Piaski, spotkania z Kombatantami. Uczniowie uczestniczą w obchodach świąt państwowych, przez co okazują swą patriotyczną postawę.  Szkoła w roku 2012 została odznaczona odznaką „ Za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych”. Ponadto w szkole od wielu lat działa Szkolne Koło Przyjaciół Kombatantów i Harcerzy oraz PCK.

 

     Poza tym wychowankowie naszej placówki chętnie biorą udział w imprezach takich jak: andrzejki, mikołajki, Dzień Seniora, powitanie wiosny, Dzień Dziecka oraz przedsięwzięciach innowacyjnych. Uczestniczą w koncertach Filharmonii Łódzkiej.

 

     Szkoła ściśle współpracuje z wieloma instytucjami m.in. Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lututowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lututowie, biblioteką gminną, przedszkolem, strażą pożarną, policją, poradnią psychologiczno- pedagogiczną.

 

     W szkole prężnie działa Rada Rodziców, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów.

 

     Od 1 września 2016 roku do Szkoły Podstawowej w Lututowie oprócz Szkoły Filialnej w Swobodzie przyłączono Szkołę Filialną w Niemojewie.

 

Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Spis Ludności Profilaktyka jodowa Zgłaszanie kandydatów na ławników Program Czyste Powietrze Pomoc Ukrainie Facebook Gmina Lututów Gmina monitorowana Link do strony internetowej Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Link do strony internetowej Profil Zaufany ZSR Lututów Program 500+ Serce pełne nakrętek
Oświata
Sport i kultura
M-GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy
Logo - Powiat Wieruszowski
Logo - LGD Wieruszów
Logo - Region Kultury
Logo - E-kalejdoskop
Logo - EKO-REGION
Logo - LDG Łódź
Logo - Lokomotywa po wiedzę
Logo - WFOSIGW
Logo - Kraszewski Komputery dla Bibliotek
Logo - Współorganizacja projektów kulturanych
Logo - Lokomotywa Kolorowa
Logo - Instytyt Książki
Logo - Łódzkie 2020
Logo - MKIDN
Logo - Maximus Broker
NCK
LOGO Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury 2021
Logo  Poznaj Polskę
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
EtnoPolska
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki - Plantacja kultury w Lututowie
LOGO Kuratorium Oświaty w Łodzi
LOGO Mini
LOGO ETNO POLSKA 2023
Logo Cyfrowa Gmina
Remont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w LututowieRemont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w Lututowie