Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityce prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym lututowgmina.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Dziś jest: 22-08-2019
Zauważyłeś błąd? Masz sugestie jak ulepszyć naszą stronę? Pisz: gmina.lututow@gmail.com
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy
Informator gospodarczy

Aktualności

LUTUTÓW TWOIM MIASTEM

[ 2019-03-08 ]
 
Szanowni Państwo !
Z kart historii … .
                        Lututów – miastem. Oczywiście to administracyjne przekształcenie jest absolutnie możliwe, tym bardziej, że w przeszłości już dwukrotnie takie prawa Lututów posiadał. Chociaż przywrócenie praw miejskich zależy od akceptacji Wojewody Łódzkiego, a następnie decyzji Prezesa Rady Ministrów, jest ono również w naszych rękach i wyraża się wolą społeczną mieszkańców. Możemy odwoływać się do ważnych kart historii z czasów króla Władysława Jagiełły, kiedy to ów władca za namową ówczesnego właściciela naszej osady – Bieniasza z Walichnowych, syna Lutolda Wierusza – nadał jej na początku XV wieku prawa miejskie. Był więc Lututów miastem szlacheckim leżącym w ziemi wieluńskiej. Posiadał znaczącą parafię oraz stanowił ośrodek targowy i rzemieślniczy. Ważnym źródłem utrzymania mieszczan było ponadto rolnictwo. Wiek siedemnasty nie okazał się łaskawy dla Lututowa, bowiem w 1639 roku spłonęła znaczna część zabudowy miasteczka. Do jego upadku przyczyniły się ponadto zniszczenia.                         
                           
W okresie wojen szwedzkich w drugiej połowie XVII i początku XVIII wieku, w tym stacjonowanie wojsk po śmierci króla Jana III Sobieskiego. Splot niekorzystnych wydarzeń skutkował utratą praw miejskich. Na początku kolejnego stulecia właściciel dóbr lututowskich, Alojzy Prosper Biernacki, jeden z najwybitniejszych działaczy społecznych, politycznych i gospodarczych w Królestwie Polskim podjął starania o przywrócenie Lututowowi utraconych praw miejskich (1816 r.). Kolejny właściciel Lututowa, Stanisław Biernacki, poczynił kolejne starania o erygowanie miasta. Tym razem okazały się one skuteczne i postanowieniem Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z 7 marca 1843 roku dokonano zmiany statusu administracyjnego Lututowa. Należał on do grupy najmniejszych miast w Królestwie i obok Wieruszowa, Praszki, Bolesławca i Osjakowa, leżących   w powiecie wieluńskim, był zaliczony do ośrodków miejskich V rzędu. Jak zauważył prof. Tadeusz Olejnik, autor publikacji poświęconej Lututowowi: „Sporządzony na polecenie S. Biernackiego plan regulacyjny, obejmujący wytyczenie nowych oraz prostowanie i poszerzanie już istniejących ulic, wydzielenie placu na obszerny rynek oraz działki pod budowę ratusza, nadawał Lututowowi cechy typowo miejskie pod względem rozplanowania przestrzennego”. W Lututowie znacznie wzmocniło się wówczas rzemiosło i handel, głównie dzięki nowym osadnikom. Miasteczko, pomimo wielu gospodarczych problemów, odgrywało dla najbliższej okolicy rolę centrum gospodarczo-usługowego.
                     Na uwagę zasługuje fakt, iż w okresie powstania styczniowego pod Lututowem 15 czerwca 1863 roku miała miejsce krwawa bitwa oddziałów powstańczych pod dowództwem Antoniego Korotyńskiego z wojskami rosyjskimi. Poległych powstańców pogrzebano w zbiorowej mogile    na lututowskim cmentarzu. Kilka lat po upadku powstania szereg najmniejszych miast,w tym Lututów, na mocy ukazu cara Aleksandra II, także w ramach represji po powstaniu styczniowym utracił prawa miejskie. Doprowadziło to do ograniczenia możliwości jego rozwoju, w konsekwencji regresu gospodarczo-społecznego. Jednakże po odzyskaniu niepodległości nastąpił ponowny rozwój osady, którą w dalszym ciągu zwyczajowo nazywano miasteczkiem. Istniały wówczas drobne instytucje bankowe, drobny przemysł, handel i rzemiosło, którym zajmowali się fachowcy zarówno chrześcijańscy, jak i żydowscy. Po 1945 roku Lututów stopniowo podnosił się z pożogi wojennej. Obecnie jest miejscowością, w której funkcjonują różne instytucje, m.in. oświatowe, posiadające bardzo dobrą infrastrukturę, w tym szkoła średnia – Zespół Szkół Rolniczych,a także aktywnie działający, z wieloma oddziałami Rejonowy Bank Spółdzielczy z siedzibą w Lututowie. Wszystko    to sprzyja naszym staraniom, by Lututów ponownie stał się miastem.
Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Link do strony internetowej Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Link do strony internetowej Profil Zaufany
Oświata
Sport i kultura
GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy