MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityce prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym lututowgmina.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Dziś jest: 25-05-2024
na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lututów"
Urząd Miejski
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Informator gospodarczy

Aktualności

Ogłoszenie o II naborze wniosków

[ 2022-12-01 ]
Ogłoszenie

w sprawie kolejnego naboru wniosków na zakup węgla w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych w okresie
od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Burmistrz Lututowa informuje o uruchomieniu kolejnego naboru wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego  z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych  na okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Przypominamy, że do zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy  z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym.

Warunki zakupu preferencyjnego:
1.    Proponowane sortymenty to orzech/kostka/groszek.
2.    Przewidywana maksymalna ilość zakupienia paliwa stałego przez gospodarstwo domowe                    w ramach zakupu preferencyjnego to 3 tony z tym zastrzeżeniem, że 1,5 tony do 31 grudnia 2022r. i kolejne 1,5 tony od 1 stycznia 2023r. do 30 kwietnia 2023r. W przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. gospodarstwo domowe nie dokonało zakupu paliwa stałego albo dokonało zakupu paliwa w ilości mniejszej niż 1500 kg to niewykorzystana ilość paliw stałego powiększa limit 1500 kg przeznaczonej na okres od 1 stycznia 2023r do 30 kwietnia 2023r.
 
Składanie wniosków:
Mieszkańcy Gminy Lututów zainteresowani zakupem węgla na kolejny okres, zobowiązani są do złożenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych w nieprzekraczalnym terminie do 30 grudnia 2022 r.
 
Wnioski można złożyć:
osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lututowie.
u Sołtysa
2.    za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Miejskiego w Lututowie.
3.    elektronicznie za pomocą platformy ePUAP Urzędu Miejskiego w Lututowie.
Wniosek o zakup składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Weryfikacja wniosków i procedura postępowania:
Wnioski zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych podlegają weryfikacji, w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego. Po pozytywnej weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany (mailowo lub telefonicznie) o terminie i warunkach dokonania wpłaty.
Termin składania wniosków:
Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych można składać do dnia 30 grudnia  2022r.
Wzór wniosku: do pobrania

Pliki do pobrania:
Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Spis Ludności Profilaktyka jodowa Zgłaszanie kandydatów na ławników Program Czyste Powietrze Pomoc Ukrainie Facebook Gmina Lututów Gmina monitorowana Link do strony internetowej Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Link do strony internetowej Profil Zaufany ZSR Lututów Program 500+ Serce pełne nakrętek
Oświata
Sport i kultura
M-GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy
Logo - Powiat Wieruszowski
Logo - LGD Wieruszów
Logo - Region Kultury
Logo - E-kalejdoskop
Logo - EKO-REGION
Logo - LDG Łódź
Logo - Lokomotywa po wiedzę
Logo - WFOSIGW
Logo - Kraszewski Komputery dla Bibliotek
Logo - Współorganizacja projektów kulturanych
Logo - Lokomotywa Kolorowa
Logo - Instytyt Książki
Logo - Łódzkie 2020
Logo - MKIDN
Logo - Maximus Broker
NCK
LOGO Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury 2021
Logo  Poznaj Polskę
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
EtnoPolska
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki - Plantacja kultury w Lututowie
LOGO Kuratorium Oświaty w Łodzi
LOGO Mini
LOGO ETNO POLSKA 2023
Logo Cyfrowa Gmina
Remont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w LututowieRemont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w Lututowie